Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Sola i Kallsta

Denna artikel är äldre än 6 månader och kan därför vara inaktuell.

VVS företag utger sig för att vara anlitade av kommunen

Flera privatpersoner har hört av sig till Karlstads kommun och berättat att de blivit kontaktade av ett företag inom VVS (värme, ventilation och sanitet). De säger sig vara anlitade av kommunen för att mot en kostnad rengöra avloppsrör och utföra slamtömning. Vi vill nu uppmärksamma Karlstadsborna på att företaget inte gör detta på uppdrag av oss.

Om man inte har några problem med sitt avlopp så finns det ingen anledning att spola igenom rören.

- Det händer tyvärr då och då att företag ringer till privatpersoner och påstår att det finns kommunala regler om att fastighetsägare är tvungna att spola sitt avlopp. Några sådana krav finns dock inte, det är helt upp till fastighetsägaren själv om hen vill spola, säger Karolina Stenroth, enhetschef på teknik- och fastighetsförvaltningen, Karlstads kommun.

Vad företaget kallar sig har vi inte fått in någon uppgift om.

Har du blivit kontaktad av företaget?

Om du har blivit kontaktad av företaget ska du göra en polisanmälan. Dokumentera också gärna vad som har sagts och när det har sagts. Om möjligt, meddela gärna också Karlstads kommun via Kontaktcenter på telefonnummer 054 540 00 00, så vi får kännedom om ärendena.

Om du upplever en oro eller har funderingar om liknande samtal är du också varmt välkommen att vända dig till Karlstads kommuns kontaktcenter.

Sidan publicerad: 2023-07-12

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?