Sola i Kallsta

Nu färdigställs vägarbetena vid Välsvikens handelsområde

Mellan den 7 och 25 augusti kommer Karlstads kommun att utföra markarbeten och asfaltering vid Välsvikens handelsområde. Arbetena kommer främst att pågå under kvällar och nätter och stundtals kan arbetena innebära avstängningar av vissa delar av vägen och begränsad framkomlighet.

Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras med kort varsel då asfalteringsarbeten är mycket väderberoende.

Begränsad framkomlighet påfarten från E18

  • Den 8 augusti mellan kl. 10-14 sker arbeten på påfartsrampen till E18 öster ut.  
  • Den 14 och 15 augusti mellan kl. 19-05 (nattarbete) sker arbeten på påfartsrampen till E18 öster ut. 

Rampen är öppen under hela arbetet, men med begränsad framkomlighet. 

Avstängd påfart och avfart till E18 

  • Den 7 och 14 augusti mellan kl. 19.00-05.00 (nattarbete) kommer avfartsrampen från E18 östlig riktning till Välsviken vara helt avstängd.  
  • Den 21 augusti kl. 19.00 till 22 augusti kl. 10.00 är avfartsrampen från E18 östlig riktning till Välsviken helt avstängd. 
  • Den 22 augusti kl. 19 till 23 augusti klockan 10.00 är påfartsrampen till E18 öster ut helt avstängd. 

Omledning sker via Alstermotet eller Kroppkärrsmotet. 

Begränsad framkomlighet Välsviksleden mellan E18 och östra infarten till handelsområdet 

  • Den 16, 23 och 24 augusti kommer det utföras asfalteringsarbeten på Välsviksleden mellan E18 och östra infarten till handelsområdet. 
  • Den 16 augusti mellan klockan 19.00 och 05.00 på morgonen dagen efter.  
  • Den 23 och 24 augusti mellan kl. 19-10 på förmiddagen dagen efter.  

Den som vill åka norr ut mot Kronoparken kommer att kunna göra det. Kommer du från Kronoparken och vill söder ut sker omledning via Vårgatan alternativt E18 till Kroppkärrsmotet och sedan E18 tillbaka till Välsviken. Gång- och cykeltrafik kommer att kunna ta sig fram. 

Banvaktarvägen vid tågstationen helt avstängd

  • Den 10 augusti mellan kl. 19-05 morgonen dagen efter är Banvaktarvägen i Välsviken helt avstängd.  

Det påverkar de som ska ta sig till tågstationen med bil eller buss. Gång- och cykeltrafik kommer kunna ta sig fram.


Sidan uppdaterad: 2023-12-01

18 April 2024