Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
omledning trafik östra torggatan och östra delen av Drottninggatan

Denna artikel är äldre än 6 månader och kan därför vara inaktuell.

Östra Torggatan och östra delen av Drottninggatan stängs för genomfartstrafik 14 augusti 20.00 till och med 25 augusti

Vi renoverar en stor avloppsledning som ligger under Drottninggatan. Arbetet kommer att ha stor påverkan på trafiken eftersom det behöver göras i korsningarna Drottninggatan/Östra Torggatan och Drottninggatan/Södra Kyrkogatan.

Under vecka 33 och 34 renoverar vi en stor avloppsledning som ligger under Drottninggatan. I tidigare informationsutskick berättade vi att en avloppsledning skulle läggas ovan mark på Drottninggatan under några dagar. Vi har nu hittat en bättre lösning som innebär att den tillfälliga ledningen inte behöver ligga ovan mark redan från Soltorget, utan den kommer i stället ligga ovan mark från Östra Torggatan och ner mot Bilan. Arbetet kommer att ha stor påverkan på trafiken eftersom det behöver göras i korsningarna Drottninggatan/Östra Torggatan och Drottninggatan/Södra Kyrkogatan.

Ingen genomfartstrafik på Östra Torggatan mellan Tingvallagatan och Hamngatan

Genomfartstrafik kommer inte vara tillåten på Östra Torggatan mellan Tingvallagatan och Hamngatan under arbetet.

  • Du som kommer norrifrån i riktning mot centrum, i höjd med Bibliotekshuset, kommer du uppmanas att följa orange skyltning via Haga för att nå Hamngatan.
  • Om du inte svänger i höjd med Bibliotekshuset går det att svänga vänster på Herrgårdsgatan samt att vänstersväng upp på Tingvallagatan kommer att tillåtas tillfälligt under detta arbete.
  • Du som kommer från motsatt håll, söderifrån, kan inte svänga in på Östra Torggatan utan får välja en annan väg. Du kan till exempel välja att köra via Hagaleden mot Haga i Bilanrondellen för att nå centrum eller åka vidare.

Undantag för bussar, godstransporter och färdtjänst

  • Bussar i linjetrafik och godstransporter kommer fortfarande att tillåtas passera på Östra Torggatan, norrut från Hamngatan till Stora torget. Gatan kommer att vara enkelriktad och bussar och godstrafik kommer enbart köra norrut.
  • Godstransporter till centrumkärnan kan åka på Östra Torggatan norrut från Hamngatan och sedan köra in på Drottninggatan mot Soltorget. De kommer även att kunna ta sig fram från Södra Kyrkogatan, västerut på Drottninggatan och sen ta höger ut på Östra Torggatan, men det är begränsad framkomlighet. Även färdtjänst kommer att kunna ta sig fram via Södra Kyrkogatan och västerut på Drottninggatan, men med begränsad framkomlighet.
  • Den tillgänglighetsanpassade entrén vid Folktandvården nås bäst för färdtjänst från innergården vid Drottninggatan 1. Denna nås från Hagaleden under detta arbete.

Tillfällig bilväg för boende

För de som bor på södra delen av Södra Kyrkogatan (söder om Drottninggatan) kommer en tillfällig väg att öppnas upp mot Hamngatan under denna period eftersom det är avstängt i korsningen Drottninggatan /Södra Kyrkogatan. För att göra det trafiksäkert blir det högersväng västerut på Hamngatan och högersväng in österifrån Hamngatan.

Gående och cyklister

Gående och cyklister kommer att ta sig fram mellan Östra Torggatan och Eneströmsgatan, men med vissa begränsningar. För att passera mellan Drottninggatans norra och södra sida under arbetet kommer det att finnas två möjliga passager – i höjd med Drottninggatan 3A och mellan Drottninggatan 3D och 5. Dessa passager kommer att vara relativt plana för att även vara tillgängliga med exempelvis rullstol.

Passagerna i korsningen Drottninggatan/Östra Torggatan kommer vara trängre än vanligt, så var uppmärksam och ta det extra försiktigt här.

Buller och höga ljud

Dagtid

Fredag 11 augusti börjar vi riva asfalt på den del av Drottninggatan som stängdes av i början av veckan (ner mot hotell Bilan). Arbetet kan låta en del och vibrationer kan förekomma. Alla hus är besiktade och vi gör mätningar under arbetets gång för att säkerställa att det inte påverkar de intilliggande fastigheterna.

Kvällstid/natt

På måndag kväll, 14 augusti klockan 20.00, startar förberedande arbeten med avloppsledningen i korsningen Drottninggatan/Östra Torggatan. Natten mot tisdag och natten mot onsdag ska belysningsstolpar och bänkar monteras ner, asfalt ska rivas och grävarbeten ska genomföras, vilket kommer medföra en hel del buller och ljud. Under dessa två nätter står vakter på plats för att se till att bara behörig trafik passerar. På onsdag morgon ersätts vakterna av avspärrningar runt arbetsområdet.

Bildförklaring till kartan nedan:
Röd: Arbetsområde
Lila: Buss i linjetrafik
Blå: Godstrafik
Grön: Anslutning Södra Kyrkogatan
Orange: Anslutning Drottninggatan 1
Gul: Möjlig väg, mycket begränsad framkomlighet

{"X":0.1725,"Y":0.0,"Width":0.63,"Height":1.0}

Arbetet är väderberoende

Under arbetet med att renovera avloppsledningen får det inte komma för mycket regn, då klarar vi inte att pumpa bort tillräckligt mycket vatten. Skulle det bli mycket nederbörd kan det innebära att arbetet blir något förskjutet.

Information

Efter att detta arbete är klart så fortsätter projektet med östra delen av Drottninggatan enligt tidigare planerning. Aktuell information finns på karlstad.se/drottninggatan.


Sidan publicerad: 2023-08-10

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?