Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Studenter på brygga vid Klarälven.
Linn Malmén

Linn Malmén

Denna artikel är äldre än 6 månader och kan därför vara inaktuell.

Sista chansen att delta i årets medborgarundersökning

Just nu pågår Statistikmyndigheten SCB:s årliga medborgarundersökning där 1600 slumpvis utvalda Karlstadsbor får möjlighet att tycka till om hur det är att leva i kommunen. Är du en av de som blivit utvald att delta i undersökningen? Ta dig gärna tid att besvara enkäten – din åsikt är viktig för oss!

Vem får delta och hur?

De personer som tillfrågas är ett slumpmässigt urval som dras från befolkningsregistret. Är du en av de utvalda kommer du att få hem ett informationsbrev i din brevlåda. Du kan själv välja om du vill besvara enkäten på papper eller via webben. I brevet finns inloggningsuppgifter om du vill besvara enkäten digitalt.

Din åsikt är viktig för oss

Svaren i medborgarundersökningen är tillsammans med andra undersökningar och fakta viktiga beslutsunderlag när vi utvecklar Karlstad. Mätningen ger oss bland annat svar på frågor om vilket inflytande du som Karlstadsbo upplever att du har, samhällsservice, klimat- och miljöarbete och hur underhåll av den offentliga miljön i kommunen fungerar. Det hjälper oss att se var Karlstadsborna tycker att vi jobbar bra och var vi behöver öka våra ansträngningar.

Sidan publicerad: 2023-08-28

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?