Studenter på brygga vid Klarälven.
Linn Malmén

Sista chansen att delta i årets medborgarundersökning

Just nu pågår Statistikmyndigheten SCB:s årliga medborgarundersökning där 1600 slumpvis utvalda Karlstadsbor får möjlighet att tycka till om hur det är att leva i kommunen. Är du en av de som blivit utvald att delta i undersökningen? Ta dig gärna tid att besvara enkäten – din åsikt är viktig för oss!

Vem får delta och hur?

De personer som tillfrågas är ett slumpmässigt urval som dras från befolkningsregistret. Är du en av de utvalda kommer du att få hem ett informationsbrev i din brevlåda. Du kan själv välja om du vill besvara enkäten på papper eller via webben. I brevet finns inloggningsuppgifter om du vill besvara enkäten digitalt.

Din åsikt är viktig för oss

Svaren i medborgarundersökningen är tillsammans med andra undersökningar och fakta viktiga beslutsunderlag när vi utvecklar Karlstad. Mätningen ger oss bland annat svar på frågor om vilket inflytande du som Karlstadsbo upplever att du har, samhällsservice, klimat- och miljöarbete och hur underhåll av den offentliga miljön i kommunen fungerar. Det hjälper oss att se var Karlstadsborna tycker att vi jobbar bra och var vi behöver öka våra ansträngningar.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

18 April 2024