Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Fyra barn på cykel på cykelväg
Shutterstock

Shutterstock

Denna artikel är äldre än 6 månader och kan därför vara inaktuell.

Karlstad en av Sveriges bästa cykelfrämjarkommuner 2023

När Cykelfrämjandet jämför kommunernas insatser för ökad cykling ligger Karlstads kommun i toppen. Vi rankas tvåa i landet i kategorin mellanstora kommuner och fyra på listan över alla kommuner i landet.

Karlstad deltar för tionde gången i Kommunvelometern och tar i år plats 4 av 54 deltagande kommuner, med 73 poäng av 90 möjliga. Karlstad får full pott, 10 poäng av 10 möjliga, inom tre delområden: infrastrukturåtgärder, informations- och marknadsföringsåtgärder samt organisatoriska åtgärder.

– Cykling är något som prioriteras i all typ av samhällsplanering och är en nyckel till att vi som kommun placerar oss högt i denna ranking år efter år, säger Mikael Haster, miljösamordnare på miljöförvaltningen i Karlstads kommun.

Om Kommunvelometern

Kommunvelometern, som funnits sedan 2010, är en enkät som skickas till kommunerna varje år. I rapporten jämförs många av Sveriges kommuner när det gäller hur mycket som satsas på att öka cyklingen. Kommunerna får poäng i sex kategorier, bland annat hur många meter cykelväg per invånare det finns, vilka marknadsföringsinsatser som gjorts, om det finns strategier och planer på plats samt hur det politiska engagemanget ser ut. De deltagande kommunerna har bland annat svarat på frågor om mål och riktlinjer kopplat till cykling, hur mycket pengar som läggs på cykelinfrastruktur och hur vi jobbar med information och marknadsföring.

Karlstads kommun i topp även hos cyklisterna själva

Cyklistfrämjandet gör också en Cyklistvelometer vartannat år sedan 2018 och där är det cyklisterna själva som fått tycka till. Undersökningen baseras på en självrekryterad och anonym enkät där alla cyklister i Sverige kan tycka till om cykelförutsättningarna i sin kommun. Resultatet från Cyklistvelometern ger en insyn i hur cyklister upplever sin kommun från ett cykelperspektiv. I 2022 års undersökning, där 25 000 cyklister i landet fått säga sitt, vann Karlstads kommun klassen mellanstora kommuner.

Läs mer

Sidan publicerad: 2023-09-01

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?