Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Bild av Kalvholmsbron
Kalvholmsbron

Kalvholmsbron

Denna artikel är äldre än 6 månader och kan därför vara inaktuell.

Snart öppnar Kalvholmsbron

Den 4 september öppnar Karlstads nya bro. Den binder samman Örsholmen och Lamberget och förenklar förbindelsen genom de östra delarna av Karlstad.

Den nya Kalvholmsbron går över Örsholmsälven och är byggd både för biltrafik, tung trafik och gång- och cykel. Tidigare körde trafiken på Elverumsbron som ligger lite längre norr ut, men Kalvholmsbron är bättre anpassad för den tunga trafiken som trafikerar området.

- Elverumsbron var byggd som en tillfällig bro. Det är skönt att vi nu kan öppna upp Kalvholmsbron som är anpassad för den trafik som kör där. Nu har vi en långsiktig lösning och som också ger utrymme för gående och cyklister, säger Monika Bubholz, (MP), ordförande i teknik- och fastighetsnämnden.

Stål och betong


Kalvholmsbron är en så kallad samverkansbro i stål och betong. Den är byggd i tre spann med en plattrambro i det östra fästet.

Byggnation med utmaningar


Bron skulle stått klar under hösten 2020 men när gjutformen togs bort visade det sig att konstruktionen var bristfällig, det var för lite armering i bron. Bygget fick stoppas och att ta bort betongen var mer komplicerat än man trodde. Under hösten 2021 började arbetena med att bygga en ny brobaneplatta och nu är det alltså dags släppa på trafiken. När bron öppnar så kommer det pågå kompletterande målning under bron men det är inget som påverkar trafiken på bron.

- Exakt klockslag som Kalvholmsbron öppnar är inte klart men trafiken kommer släppas på under förmiddagen, säger Stefan Prochazka, projektledare.

Elverumsbron blir gång- och cykelbro


När Kalvholmsbron öppnar så blir Elverumsbron i stället en gång- och cykelbro. Arbetet med att ställa om Elverumsbron till gång- och cykelbro beräknas ta cirka två veckor och då är bron avstängd.


Sidan publicerad: 2023-09-01

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?