Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Bilden visar en nalle och ett hjärta lutat mot en ryggsäck

Denna artikel är äldre än 6 månader och kan därför vara inaktuell.

Stödgrupper – en möjlighet för barn och unga att dela upplevelser och känna sig starkare

Det är aldrig barnens fel när det är krångel eller trassel i en familj. I stödgrupperna delar man upplevelser och pratar om vad man varit med om. Alla barn har rätt att må bra trots att vuxna mår dåligt.

Stödgrupperna har olika inriktningar; förälder med psykisk ohälsa, förälder beroende av alkohol eller andra droger och föräldrar med samarbetssvårigheter. Här får man hjälp med att förstå vad man varit med om för att känna sig lite starkare som person. I gruppen finns en viktig regel: det som sägs i gruppen stannar där.

Varje träff i gruppen har ett tema, till exempel: krångel och trassel, jag duger som jag är och det är inte mitt fel. I grupperna får deltagarna höra att:

 • Jag har rätt att vara glad fast andra mår dåligt.
 • Jag är värdefull.
 • Mina känslor är okej.
 • Jag är värd att tas på allvar.

Några röster från barn och föräldrar efter avslutade grupper:

 • ” Mitt barn känns tryggare.”
 • ”Bra att barn får märka att de inte är ensamma.”
 • ”Mitt barn är nu mer i skolan.”
 • ” Mitt barn var entusiastisk att gå till grupp, tyckte det var roligt.”
 • ”Åh nej, enda gången jag vill att du kommer och hämtar mig sent. ”
 • ”Vad har ni gjort i gruppen, mitt barn vill gå varje vecka.”
 • ”Det bästa är att få leka.”

Läs mer om stödgrupperna här.

Sidan publicerad: 2023-09-06

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?