Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Deltagare i Vägbanarna, till vänster Louise Robertsson och till höger Linnéa Skarped med sin son.

Denna artikel är äldre än 6 månader och kan därför vara inaktuell.

Nu avslutas det ettåriga projektet Vägbanarna

Projektet Vägbanarna som har pågått under ett helt år går nu mot sitt slut. De 11 deltagarna har sedan september 2022 försökt att minska sitt bilåkande. Ett år som präglats av nya vanor och inspiration för att bli mer klimatsmarta.

Deltagare som tidigare var vanebilister

Personerna som valts ut är tidigare vanebilister som oftast valt att resa med bil till och från arbetet eller på fritiden. Projektet, som genomförs tillsammans med Region Värmland Kollektivtrafik, är en del av satsningen Klimatneutrala Karlstad 2030. Syftet har varit att deltagarna utifrån sina förutsättningar skulle öka andelen resor som genomförs på ett klimatsmart sätt. Det har inneburit att deltagaren har bytt ut bilen mot buss, samåkning, promenad eller cykel.

Linnéa Skarped, en av deltagarna, flyttade ut på landet för att bli mer miljövänlig, men insåg snabbt att de blev beroende av två bilar.

– I stan hade vi ingen bil. Det kändes så fel att bli beroende av bil när vi flyttade, så genom att gå med i projektet fick jag chansen att utmana den normen och det har gått jättebra. Jag cyklar till och från förskolan och tar bussen från Molkom till jobbet, berättar deltagare Linnéa Skarped.

Dessutom har Linnéa tillsammans med grannfamiljen gått ihop om en gemensam bil för de gånger en bil är nödvändig.

– Jag födde en son i februari så under graviditetens slutskede och första spädbarnsmånaderna var det svårast att anpassa sig till projektet. Under den tiden nyttjade jag den delade bilen lite mer. När sonen blev äldre hyrde jag en lådcykel där babyskyddet fick plats. Då kunde jag börja cykla till förskolan med båda barnen vilket var en otrolig befrielse, säger Linnéa.

En annan deltagare var Louise Robertsson som vid ansökningstillfället var relativt nyinflyttad till Värmland. Med ett nytt jobb med pendlingsavstånd ville hon hitta ett bra alternativ till bilåkandet.

– Detta år som Vägbanare har gått bra. Huvudfokus har varit på arbetsresor där samtliga resor har varit med buss eller tåg, med några få undantag som varit samåkning med en kollega, berättar Louise.

Satte mål och hade inspirationsträffar

Vid projektets start fick deltagarna göra ett hälsotest, samtidigt satte de upp personliga mål för projektet. Varje månad träffades deltagarna tillsammans med projektledarna för att få inspiration, kunskap och för att reflektera kring ett tema. Till varje tema knöts också en utmaning eller uppgift.

– Genom mitt deltagande fick jag möjligheten att testa och utvärdera olika sätt att ta mig till jobbet. Jag har inspirerats av de andra deltagarna och genom dem lärt mig mer om resande i Värmland. Jag har också inspirerats till olika hållbara lösningar, bland annat har jag fått upp ögonen för spännande varianter av eldrivna cyklar, berättar Louise.

Avkoppling på bussen och pigga morgonturer

En av projektledarna, Johanna Hedqvist, berättar att många av deltagarna har varit överraskade över hur mycket de faktiskt gillat sina nya färdsätt.

– Ibland är den skönt att vakna till med en cykeltur, eller att slippa skrapa rutor och i stället kunna koppla av på bussen eller tåget. Att projektet har utgått från deltagarnas olika förutsättningar har varit en viktig del då möjligheterna till minskat bilåkande påverkas av olika faktorer, berättar Johanna Hedqvist, miljösamordnare och projektledare för Vägbanarna.

Projektet har inte handlat om att sträva efter en helt bilfri livsstil, utan snarare om att minska sina bilvanor.

– Vi vet att en del behöver bilen i sin vardag, men vi vet också att många inte behöver den varje dag. Ibland kan det gå att byta ut några bildagar i veckan, säger Johanna.

Resan fortsätter

Både Louise och Linnéa berättar att resan mot minskat bilkörande fortsätter. Linnéa ser cykeln som en ny bra vana.

– Att vara i en grupp där vi motiverat varandra till förändring har varit fantastiskt. Nu när projektet tar slut kommer jag fortsätta mina vanor. Med cykeln har det bland annat blivit ännu lättare för oss att göra spontana utflykter på väg hem från förskola, berättar Linnéa.

Louise berättar att hon fortsatt kommer att resa kollektivt till jobbet, kombinerat med samåkning med en kollega. Den nya cykeln och cykelvagnen kommer även fortsatt att rulla på. En annan viktig del för Louise är att fortsätta vara en förebild för sonen.

– Det är dessutom viktigt för mig att vara en förebild för min son när det gäller de valen vi gör i vardagen; hur vi beter oss, hur vi reser och hur vi konsumerar. Vi måste göra en hel del förändringar för att min sons generation ska kunna växa upp utan alldeles för stor påverkan av klimatförändringarna, avslutar Louise.

Dokumenterade på Instagram

Deltagarna fick dokumentera sina framsteg och eventuella svårigheter på sitt Instagramkonto. På så sätt kunde andra också bli inspirerade till att resa mer klimatsmart.

Linnéa Skarpeds resa som Vägbanare: @ambjorbyn på Instagram Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Louise Robertssons resa som Vägbanare: @louisepavift på Instagram Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Karlstads kommuns konto: @hallbartresandekarlstad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerad: 2023-09-07

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?