Uppmuntrar undersköterskor att söka yrkesbevis – står för kostnaden

Karlstads kommun ser positivt på att undersköterska nu är en skyddad yrkestitel. Vi uppmuntrar våra medarbetare att ansöka om yrkesbevis och står därför för kostnaden. En satsning på cirka 220 000 kronor.

Undersköterska tillsammans med två äldre kvinnor.

Kompetensen hos undersköterskor är viktig för kvalitet och säkerhet i vård och omsorg. Riksdagen har därför beslutat att undersköterska är en skyddad yrkestitel sedan den 1 juli 2023.

Med en skyddad yrkestitel blir det tydligt vilken kompetens en person med titeln undersköterska har. Det bidrar till trygghet för våra äldre Karlstadsbor och deras anhöriga. Vi som arbetsgivare får också lättare att leda och planera verksamheten på arbetsplatsen.

För att få använda titeln undersköterska behövs ett bevis från Socialstyrelsen. Kostnaden för detta är 320 kronor. Karlstads kommun uppmuntrar våra cirka 700 utbildade undersköterska att ansöka och står därför för kostnaden. En satsning på cirka 220 000 kronor.

"Stärka trygghet – höja status"

Stefan Jonsson (S) är ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

– Skyddad yrkestitel är ett viktigt steg för att stärka tryggheten för våra äldre och höja attraktiviteten och statusen för yrket där det nu tydliggörs vilken kompetens som krävs, säger Stefan Jonsson.

"Viktigt för oss som arbetsgivare"

Susanne Gustafsson är HR-chef på vård- och omsorgsförvaltningen.

– Vi är så klart glada för att kunna erbjuda våra undersköterskor ansökningskostnaden i samband med att de får sitt yrkesbevis. Det är viktigt även för oss som arbetsgivare att alla ansöker och får sitt yrkesbevis eftersom vi behöver utbildade undersköterskor i verksamheten, säger Susanne Gustafsson.

Mer information om att undersköterska blir skyddad yrkestitel finns på Socialstyrelsens hemsida. Länk till annan webbplats.

Stefan Jonsson (S), ordförande i vård- och omsorgsnämnden
Stefan Jonsson (S), ordförande i vård- och omsorgsnämnden
Susanne Gustafsson, HR-chef på vård- och omsorgsförvaltningen
Susanne Gustafsson, HR-chef på vård- och omsorgsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

18 April 2024