Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Många små tecknade människor i bakgrunden och en större tecknad kvinna i förgrunden med en pratbubbla. I pratbubblan står: Tyck till om våra planer. I en rutan nedan står det: Var med och utforma framtidens Karlstad. Anmäl dig.
grafik

grafik

Denna artikel är äldre än 6 månader och kan därför vara inaktuell.

Vad är attraktiva boendemiljöer för Karlstadsborna?

Det är temat på den första frågeomgången som stadsbyggnadsförvaltningens digitala medborgarpanel har fått besvara. Viktigast för ett attraktivt boende är närhet till livsmedelsbutik, kollektivtrafik och avståndet till stadsliv, natur och arbetsplats.

Närhet till stad, natur och arbetsplats toppar

På frågan ”Vilket sammanhang är viktigt när du väljer vilket område du vill bo i?” toppas svaren av hur långt det är till olika saker. Nästan lika många vill ha nära till stad och stadsliv som till natur. Närhet till arbetsplatsen hamnar på en tredje plats medan isolerat läge utan grannar bara väljs av ett par procent av de svarande.

Grönytor framför parkering, god service framför att vara ostörd

Panelen har också fått ett antal frågor där de ombads att prioritera mellan olika saker. En mycket tydlig majoritet valde till exempel god service och god kollektivtrafik framför frånvaro av grannar och ostördhet. Det är också en övervägande majoritet som väljer grönytor framför parkering i närheten av hemmet.

Fler unga män sökes till panelen!

Den digitala medborgarpanelen består idag av drygt 400 personer som speglar befolkningen avseende bostadsform, utbildning ålder och kön. I dagsläget saknas dock ett antal unga män som inte är högskoleutbildande för att panelen ska bli riktigt representativ. Den redovisade undersökningen genomfördes av 327 personer vilket ger en svarsfrekvens på cirka 80 procent.

Vill du delta i panelen? Anmäl dig här.

Sidan publicerad: 2023-09-18

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Taggar för sidan

medborgarpanel