Bryggan i Sandgrundsparken under vatten 28 april 2014

Klarar du krisen? Öva och testa din beredskap

Den 25 september till 1 oktober är det beredskapsveckan. Årets tema är övning och förhoppningen är att fler Karlstadsbor ska stärka sin beredskap genom att ta del av kampanjen och aktiviteter.

Karlstads kommun deltar i kampanjen och vill under veckan informera dig som invånare hur du bäst kan förbereda dig inför en kris, men även berätta om vad vi som kommun gör. Kommunen ansvarar bland annat för att äldreomsorg, skola, förskola, vattenförsörjning och räddningstjänst fungerar även vid en samhällskris.

I år kommer vi fokusera lite extra på de informationsplatser som finns i kommunen. En informationsplats är en fysisk plats där information kan sättas upp utomhus eller i ett fönster i lokalen där den går att läsa utifrån. Exempelvis när el och internet slås ut och de digitala kanalerna inte längre fungerar.

Detta händer i Karlstad under veckan

Klarar du sju dagar?

Det är viktigt att vara förberedd på att klara vardagen om samhället plötsligt inte fungerar som vi är vana vid. I sju dagar förväntas du klara dig utan samhällets hjälp vid exempelvis ett strömavbrott. Vad innebär det egentligen?

I utmaningen ”Sju dagar” kan du öva på att hantera ett långvarigt strömavbrott. Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som tagit fram ett webbaserat utbildnings- och övningsverktyg.

Utmaningen "Sju dagar" hittar du på MSB:s webbplats Länk till annan webbplats.

Fakta beredskapsveckan

Beredskapsveckan (tidigare Krisberedskapsveckan) är ett initiativ från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Veckan är en del av arbetet med att stärka Sveriges krisberedskap och totalförsvar. Den samlar en bredd av olika aktörer, som kommuner, civilsamhälle, branschorganisationer, myndigheter och näringsliv till en gemensam insats. Syftet är att öka människors motståndskraft inför samhällskriser, och ytterst krig.

Läs mer om kampanjen på MSB:s webbplats Länk till annan webbplats.


Sidan uppdaterad: 2023-12-01

23 April 2024