Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Skiss över den planerade cykelbron mellan Färjestad och Råtorp

Färjestadsbron försenas, klar i januari 2024

På grund av kvalitetsproblem med målningen kommer bygget att försenas i cirka tre månader.

Byggnationen av Färjestadsbron som förbinder Färjestad och Råtorp med en gång- och cykelbro har pågått sedan september 2022. Problemen med målningen upptäcktes när brodelarna, som står uppställda på land, förbereddes och skruvar skruvades åt och färg vid skruvhålen släppte.

- Det var tur att vi upptäckte det nu när brodelarna fortfarande står på land, det hade varit svårare att åtgärda ifall bron redan hade varit utplacerad över vatten, säger Stefan Prochazka, projektledare på Karlstads kommun.

Problemen med målningen handlar bland annat om för tjockt färglager som gjort att färgen släppt vid skruvhålen, färgskiftningar och ojämna ytor.
Om man inte åtgärdar problemen med färgsläppet nu så skulle det börja rosta och skapa beständighetsproblem. Nu kommer man att ta bort den gamla färgen och måla om. Kostnaderna för målningen står entreprenören för.
Bron beräknas stå klar är under januari 2024.

Fakta om bron


Gång- och cykelbron svänger lätt och har en varierad bredd på mellan 5,3 meter och 7,3 meter. Bron är tänkt att ge ett luftigt intryck med sidoräcken av nät och en körbana av ihålig gallerdurk. Står du där bron är som högst har du näst intill sex meters fri sikt ner i älven genom gallerdurken. Gallerdurken gör att mycket av den snö och regn som faller inte hamnar på gång- och cykelbanan utan åker rakt ner i älven. Det gör det lättare att vinterväghålla. Men cykelbron kommer vara anpassad så att både mindre plogbilar och ambulans kan ta sig över. Dessutom är 100 cm av mittbanan tänkt att vara i tårplåt som inte är hålig för att det ska vara enklare och skonsammare för bland annat hundar att gå på bron.

Mer om Färjestadsbron.

Sidan publicerad: 2023-09-26

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?