Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Fyra personer står framför den nya cirkulationsplatsen vid Välsviken
Jenny Karlsson, projektledare, Anders Tallgren (S), ordförande i Stadsbyggnadsnämden, Monika Bubholz (MP), ordförande i teknik- och fastighetsnämnden och Ola Norling byggledare framför den nya cirkulationsplatsen.

Jenny Karlsson, projektledare, Anders Tallgren (S), ordförande i Stadsbyggnadsnämden, Monika Bubholz (MP), ordförande i teknik- och fastighetsnämnden och Ola Norling byggledare framför den nya cirkulationsplatsen.

Denna artikel är äldre än 6 månader och kan därför vara inaktuell.

Invigning av trafikförbättringar och skyfallsstråk i Välsviken

Två cirkulationsplatser, en tunnel för gående och cyklister, bytespunkt för bussresenärer, en busshållplats vid Bauhaus, fritt körfält för trafik från E18 mot handelsområdet och stora skyfallsstråk som ska ta hand om jätteregn. Det är några exempel på vad Karlstads kommun har byggt vid Välsvikens handelsområde. På onsdagen invigde kommunen satsningarna genom en rundvandring för media.

Bygget som pågått sedan maj 2022 är nu klart och syftar till att rusta Välsviken för framtiden. De senaste åren har det varit problem med köbildning för biltrafiken men med de nya satsningarna har trafikflödet förbättrats. Kommunen har byggt två nya rondeller och ett nytt körfält för trafiken som ska svänga höger direkt efter avfarten från E18.

- Med den här utformning visar våra utredningar att framkomligheten är bra även i rusningstrafik och att sannolikheten för köbildning ut mot E18 är mycket mindre, säger projektledare Jenny Karlsson på teknik- och fastighetsförvaltningen.

Ska hantera 100-årsregn

En viktig del i bygget för att rusta Karlstad för framtiden är de nya skyfallsstråken mellan Ica Maxi och vägen. De ser ut som stora diken och fungerar som uppsamlingsplats för allt regn- och smältvatten från stora delar av östra Kronoparken och hela Välsvikens handelsområde.

- Med tanke på klimatförändringarna är den här typen av infrastruktur viktigare än någonsin. De här skyfallsstråken är byggda för att klara de största regnmängderna som i genomsnitt bara inträffar en gång på hundra år, säger Monika Bubholz (MP), ordförande i teknik- och fastighetsnämnden.

Väg som inte leder någonstans

För den uppmärksamme kan delar av byggnationen säkert höja på ögonbrynen då det finns en väg som leder in i en bergsvägg och en trappa som slutar mitt på en gräsplätt.

- Det ser lite lustigt ut men planen är att fortsätta utveckla området österut så vi har helt enkelt gjort några anslutningar till infrastruktur som kommer att byggas längre fram, säger Jenny Karlsson.

Dessa ”halva anslutningar” är alltså förberedelser till de utvecklingsplaner som ingår i den fördjupade översiktsplanen för Välsviken. Där finns visioner om bland annat handel och bostäder österut.

- Innan de kan byggas klart måste kommunen ta fram nya detaljplaner så det ligger några år i framtiden. Trappan som går från gång- och cykelvägen upp på gräset kommer att koppla samman gångvägarna och bli en bli en anslutning till restaurangen Chopchop när den är klar, berättar Jenny Karlsson.

Mycket på gång

Utvecklingen av området är något som kommun ser positivt på.

- Välsviken utvecklas nu steg för steg i enlighet med den fördjupning av översiktsplanen som finns för området. Flera aktörer öppnar inom kort, ytterligare planprocesser är igång och Karlstadsstråket är på väg att förlängas dit, säger Anders Tallgren (S), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Läs mer om framtidsplanerna i den fördjupade översiktsplanen för Välsviken

 

Sidan publicerad: 2023-09-27

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?