byggarbetsplats
shutterstock

Nationellt ledtidsindex rankar Karlstad högst!

Nyligen utkom ledtidsindex 2023 som rankar kommuner med effektiva byggprocesser. Karlstads kommun återfinns i absoluta toppen när det gäller att snabbt och effektivt bedriva detaljplane- och bygglovsprocesser och rankas som trea efter Trosa och Kalmar. När det gäller kostnadseffektivitet ligger Karlstad först och har ett stort försprång mot tvåan, Växjö.

Karlstads kommun är klart mest kostnadseffektiv

Nationellt ledtidsindex är ett sammanvägt mått som omfattar ledtider, resurseffektivitet,
servicegrad, produktionstakt och kommuntillväxt. Karlstads kommun är en av de 48 kommuner som valts att delta i ledtidsindex och är därmed bland de 56 procent som undersökts. Karlstads kommun placerar sig högt i de flesta av de undersökta variablerna men är en solklar etta när det gäller kostnadseffektivitet. Kostnaden per detaljplanerad och bygglovsbeslutad bostad är i kommunen 22000 kronor medan tvåan, Växjö har en kostnad på närmare 36000 kronor. I den kommun som ligger sämst till är siffran 505000 kronor.

Flera faktorer påverkar

Nationellt ledtidsindex har lyft fram ett antal framgångsfaktorer – tidig dialog, effektiva arbetsmetoder och erfarna handläggare. En bidragande del i att Karlstad placerar sig högt i ledtidsindex är bland annat en ständigt pågående processförbättring.

- Vi har arbetat mycket med våra processer och gör hela tiden förbättringar. Vi har erfarna och kunniga handläggare och vi har en politik som är lättillgänglig och stöttar vårt arbete. Det är en helhet som därför ger lyckade resultat, säger Marie Eddeborn, tf stadsbyggnadsdirektör.

Nationellt ledtidsindex är framtaget av Initiativet Bygg i tid, Byggföretagen och Fastighetsägarna. Ledtidsindexet lanserades i augusti 2023.


Sidan uppdaterad: 2023-12-01

18 April 2024