Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Person som håller i jordglob, runt omkring händerna är det bilder på saker som påverkar planeten, exempelvis solpaneler och bilar.

Denna artikel är äldre än 6 månader och kan därför vara inaktuell.

Vem vill du nominera till årets klimatpris?

Vet du någon aktör som genomfört en innovativ insats för att minska klimatpåverkan? Då är det hög tid att skicka in din nominering inför årets klimatpris. Vänta inte med att skicka in din nominering, formuläret stängs den 31 oktober.

Varje år delar Karlstads kommun ut ett klimatpris. Syftet med priset är att uppmärksamma kreativa aktörer som inom de senaste åren har gjort insatser som visat tydliga resultat inom området ”minskad klimatpåverkan”. Nu är det dags att nominera den aktör du tycker är en värdig vinnare av priset.

Vem kan nomineras till klimatpriset?

Kriterierna för att få klimatpriset är att insatsen ska ha bidragit, och genomförts, extra positivt i arbetet med att minska klimatpåverkan. Det kan gälla både inom och utanför kommunen.

Hur funkar det?

Det årliga klimatpriset består av ett inramat diplom och en prissumma på 25 000 kronor. Priset kan delas på max två vinnare. Klimatpriset finansieras av pengar från kommunens klimatkonto. Kommunen sätter in pengar på klimatkontot när kommunanställda reser med flyg och bil i tjänsten.

En aktör kan bara vinna priset en gång och alla utom miljönämndens förtroendevalda får nominera kandidater till klimatpriset. Efter nomineringstidens slut utvärderar och sammanställer miljöförvaltningen inkomna nomineringar. Vinnare av priset utses av miljönämnden under december varje år, sedan sker prisutdelningen innan mars månad.

Sidan publicerad: 2023-10-02

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?