Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
En stadsbuss åker över gamla stenbron.
Maria Obed

Maria Obed

Denna artikel är äldre än 6 månader och kan därför vara inaktuell.

Karlstad är Sveriges sjunde miljöbästa kommun 2023

Varje år tar tidningen Aktuell Hållbarhet tempen på alla Sveriges kommuners miljö-och klimatarbetet genom en omfattande kartläggning. I år hamnar Karlstad på en sjundeplats.

Vi klättar uppåt

Karlstads resultat är en förbättring jämfört med plats 13 i förra årets
rankning. Dagens resultat visar inte bara att vi är topp tio utan även att vi har en snittplacering med en delad andraplats tillsammans med Stockholm, sett över de 15 år som rankingen har genomförts.

Rankningen består av en nyligen genomförd enkät där 77 procent av kommunerna har svarat på 22 frågor och 3 följdfrågor som rör allt från transporter till livsmedel, stadsplanering och koldioxidbudgetar. Varje år utvärderas kommunerna utifrån nya kriterier och urvalet i rankningen blir tuffare.

– Vi har ett tydligt klimatmål och höga ambitioner för vårt arbete, så vi är väldigt glada över att den här rankningen som mäter kommuners ambitioner och aktivitet inom miljöområdet visar att vi är på rätt väg, säger Linda Larsson (S), kommunstyrelsens ordförande i Karlstads kommun.

Resultatet från enkäten räknas ihop med aktuella data från ett flertal olika externa källor, bland annat från Vattenmyndigheten, Statistiska centralbyrån, Sveriges Kommuner och Regioner, Boverket, Miljöfordon Sverige och Avfall Sverige.

– Det är alltid nyttigt att få jämförelser över hur vårt arbete står sig i relation till andra och självklart extra positivt när vi får resultat som dessa. Vi har en offensiv Energi- och klimatplan med tillhörande handlingsplan som pekar ut den gemensamma riktningen framåt och de möjligheter och utmaningar vi som kommun behöver hantera. Nu ska vi fortsätta vår positiva utveckling och arbetet för en klimatneutral stad, säger Cecilia Boman Lindström (MP), ordförande i miljönämnden, Karlstads kommun.

"Ett ambitiöst och brett klimatarbete"

Det Aktuell Hållbarhet bland annat lyfter fram i Karlstads kommuns arbete, som gör att placeringen blir en sjundeplats, är:

  • Ett ambitiöst och brett klimatarbete med syfte att minska de lokala utsläppen av växthusgaser
  • Ett systematiskt arbete för att stötta och hjälpa invånare och företag i kommunen för att minska dess energianvändning
  • Ett framgångsrikt arbete med att minska klimatpåverkan från kommunens fordon
  • Karlstadsborna är nöjda med kommunens information om vad kommuninvånarna kan göra för att minska sin miljö- och klimatpåverkan
  • Karlstadsborna tycker kommunen gör ett bra arbete för att minska kommunkoncernens egen miljö- och klimatpåverkan

Vill du ta del av mer?

Läs mer om rankningen på Aktuell Hållbarhets webbsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Sidan publicerad: 2023-10-03

Sidan uppdaterad: 2023-12-06

Hittade du det du sökte på sidan?