bildkollage för byggnadsvård

Vinner du byggnadsvårdspriset?

Har du eller någon du känner renoverat en äldre byggnad varsamt, med tidstypiska material eller uppmärksammat Karlstads unika bebyggelsekultur? Kanske har du eller någon du känner gjort en kunskapshöjande insats inom området byggnadsvård? I så fall är det dags att nominera till Karlstads kommuns byggnadsvårdspris. Vi vill ha din nominering senast den 15 november för att kunna dela ut priset i samband med stadsbyggnadsnämndens sammanträde den 13 december.

2022 års pris för vård och underhåll av Tricotfabriken

Förra årets pris gick Lecab fastigheter AB som med respekt för byggnadens karaktär färgsatt och renoverat Tricotfabrikens fasad. Tricotfabriken ligger på Hagalundsvägen. Jurin ansåg att den nyrestaurerade byggnaden bidrar till en unik kulturmiljö som synliggör den industriella historien längs Klarälven.

Pris till den som gjort en insats för god byggnadskultur

Byggnadsvårdspriset går till den person eller företag som gjort en konkret och begriplig insats för god byggnadskultur inom Karlstads kommun. Det kan innebära en varsam och kvalitetsmedveten renovering/restaurering med tidstypiska material och hantverksmässiga metoder med respekt gentemot byggnadens karaktär och särdrag. Det kan också innebära en betydande kunskapshöjande insats som är riktad till en bred allmänhet där byggnadsvård och Karlstads unika byggnads- och bebyggelsekultur har uppmärksammats.

Belönar och uppmärksammar goda insatser

Byggnadsvårdspriset har delats ut sedan 2016 då det instiftades. Syftet med priset är att bidra till att bevara och lyfta fram vår lokala stadsmiljö. För att Karlstad ska kunna bibehålla sin unika kulturmiljö är staden beroende av enskildas initiativ, intresse och insatser gällande byggnation, renovering och underhåll. Byggnadsvårdspriset belönar, uppmärksammar och bidrar till ett ökat intresse för och kunskap om Karlstads bebyggelse.

Nominera kandidater

Sista datum för att nominera kandidater till byggnadsvårdspriset 2023 är den 15 november, 2023. Skicka ditt förslag till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se.Sidan uppdaterad: 2023-12-01

24 Juli 2024