Pojke balanserar på stockar som sitter monterade två decimeter ovanför marken. Andra balansredskap syns i bakgrunden.
Mimmi Bengtsson

Motorikbana på Sannafältet nu dubbelt så stor

Under hösten har Sannafältets motorikbana gått från att ha fyra balansredskap till ett tiotal. Det är även den enda platsen där det finns en skog av styltor.

”Styltskogen” är tio par stockar med fotstöd som är satta i marken som det går att gå mellan. Utöver dessa finns flera olika balansredskap där barn och andra intresserade på låg höjd kan öva på sin balans och samtidigt ha roligt.

Satsningen är ett resultat av ett beslut i kommunfullmäktige 2021 om att förstärka aktivitets- och äventyrsytor för träning, lek och friluftsliv för alla åldrar i bland annat I2-skogen. Motorikbanan är en av flera aktiviteter som kommer från detta uppdrag och riktar sig förskole- och lågstadiebarn, men självklart är alla som har barnasinnet kvar välkomna att balansera.

Pojke går mellan stockar som är fästa lodrätt ner i marken.
Styltor i motorikbanan.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

18 April 2024