Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Cykel i vinterväder.
Kommunbyrån

Kommunbyrån

Denna artikel är äldre än 6 månader och kan därför vara inaktuell.

Vanebilister och vanecyklister i årets upplaga av Vintertramparna

Vintertramparna arrangeras varje år av Karlstads kommun och är till för att få fler personer att testa vintercykling. Nytt för i är att även erfarna vintercyklister får vara med – som ambassadörer.

Vintertramparna är en utmaning som handlar om att uppmuntra fler till att välja cykeln även under vinterhalvåret. Utmaningen pågår under perioden 1 december 2023 till 15 mars 2024, och riktar sig till personer som normalt är vanebilister under vinterhalvåret. Som vintertrampare ska man cykla till och från arbetet minst tre gånger i veckan.

- Vi har ibland fått frågan från personer som redan cykelpendlar på vintern om de får vara med. I år tänkte vi att vi ville prova något nytt och testar därför att låta några av deltagarna som är vintercyklister sedan tidigare att vara ambassadörer och därmed också inspiratörer, säger Mikael Haster, en av projektledare för Vintertramparna i Karlstads kommun.

Alla har olika skäl till att välja cykeln

Som en del av utmaningen Vintertramparna samlar projektledarna in statistik innan, under och efter projektets gång. Deltagarna ger också återkoppling där projektledarna kan se att orsaken till att man väljer att vara med oftast är för att man vill få bättre hälsa, spara pengar eller göra något bra för klimatet. Flera av deltagarna har till exempel ett högt bilanvändande när de går in i projektet. Utvärderingen från förra årets projekt visar att deltagarna i genomsnitt under vinterhalvåret innan utmaningen valde bilen som transportmedel till 100 procent 3 dagar eller mer per vecka. Efter projektet slut så bedöms endast 7 procent vara vanebilister kommande vinter.

- En anledning till att många deltagare också är positiva till att fortsätta cykla efter utmaningen är att vi försöker välja ut personer som har bra förutsättningar för att cykla på vintern. Det gör vi utifrån personens avstånd till arbetet, tillgång till cykelinfrastruktur och den egna motivationsgraden. Då ökar sannolikheten att de även fortsätter att cykla efter att utmaningen är avslutad, säger Mikael Haster.

Mer information och anmälan:

karlstad.se/vintertrampare

Sidan publicerad: 2023-10-10

Sidan uppdaterad: 2023-12-06

Hittade du det du sökte på sidan?