Lärare står vid tavlan och undervisar elever i klassrum. Elev räcker upp handen.

Karlstads kommun i topp bland mest attraktiva arbetsgivare för unga lärare

I en ny återkommande studie från Universum har unga lärare röstat fram sina drömarbetsgivare. Resultatet visar att Karlstads kommuns skolor hamnar på en 14:e plats.

Varje år röstar Sveriges unga yrkesverksamma fram sina drömarbetsgivare i en studie gjord av Universum. Rankningen baseras på en omfattande enkätundersökning, där de får bedöma olika aspekter såsom arbetsmiljö, karriärmöjligheter, företagskultur, löneförmåner och företagets övergripande rykte. Resultaten används sedan för att ranka företagen och ge unga yrkesverksamma en översikt över de bästa arbetsgivarna i landet.

I kategorin förskollärare och lärare hamnar Karlstads kommun i år på plats 14, vilket är tretton placeringar bättre än i fjol. Totalt konkurrerar kommunen med 290 andra kommuner och omkring 1500 privata huvudmän inom skolans värld.

–Vi är såklart väldigt glada och stolta över att få en så bra placering på topp 50-listan. Det är ett kvitto för alla de riktade insatser vi gör för att attrahera, behålla och stärka vår personal, säger Sofia Asplund, HR-chef på barn- och ungdomsförvaltningen.

Årets undersökning genomfördes från september 2022 till juni 2023 och besvarades av drygt 16 000 yrkesverksamma. Det respondenterna i år tycker är viktigast vid val av arbetsgivare är lön och trygg anställning, bra balans mellan arbetsliv och privatliv, flexibla arbetsvillkor samt respekt och vänlighet.


Sidan uppdaterad: 2023-12-01

18 April 2024