Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Energikassen Karlstad liggande format

Denna artikel är äldre än 6 månader och kan därför vara inaktuell.

Energikassen – ett nytt initiativ för att spara energi

Energi- och klimatrådgivningen i Karlstads kommun och Hammarö kommun introducerar nu ett nytt kostnadsfritt sätt för allmänheten att få kontroll över sin energianvändning. Med energikassen kan du spara på både pengarna och klimatet.

Det nya initiativet energikassar innehåller mätverktygen elmätare, värmekamera och hygrometer som hjälper invånarna i Karlstad och Hammarö att hitta energitjuvarna i sitt hem, föreningslokalen och på arbetsplatsen. Den som lånar en energikasse kan med hjälp av mätverktygen se vilka apparater i huset som drar mest ström, om det drar från något fönster och om det finns fukt i huset.

– Vi vill hitta nya sätt att hjälpa till på och nå ut till fler invånare. Med energikassen kan man mäta vad olika apparater och utrustning drar för att minska sin energianvändning och veta vad det är man faktiskt betalar för, säger Rita Nielsen, energirådgivare, om tanken bakom energikassarna.

Ett tillskott till energi- och klimatrådgivningen

Både Karlstadsbor och Hammaröbor har via Energirådgivningen, som är placerad hos Karlstads kommun, tillgång till kostnadsfri energi- och klimatrådgivning. Energikassarna är nästa steg i att låta allmänheten att ta del av enkla och kostnadsfria hjälpmedel för minskad energianvändning.

– Många hör av sig till oss året runt, men under hösten ser vi ofta en ökning inför vintern. Det är både för att man vill minska sin egen energianvändning ur ett ekonomiskt perspektiv men också för att man vill bidra till ett bättre klimat. Minskad energianvändning innebär ju också ett minskat koldioxidutsläpp, avslutar Rita Nielsen.

Energikassarna finns att låna på alla bibliotek i Karlstad och Hammarö bibliotek. De lånas i bibliotekens receptioner med samma lånekort som används för lån av böcker och andra artiklar.

Läs mer om energikassen på vår webbplats: Energikassen | Karlstads kommun

Sidan publicerad: 2023-10-20

Sidan uppdaterad: 2023-12-06

Hittade du det du sökte på sidan?