Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Zakrisdals förskola spadtag. Små barn och vuxna med färgglada spadar vid en grushög.
Barn och pedagoger från Zakrisdals förskola tog ett första spadtag tillsammans med Monika Bubholz (MP) och Lina Larhult (S).

Barn och pedagoger från Zakrisdals förskola tog ett första spadtag tillsammans med Monika Bubholz (MP) och Lina Larhult (S).

Denna artikel är äldre än 6 månader och kan därför vara inaktuell.

Nu bygger vi nya Zakrisdals förskola

Zakrisdals förskola får helt nya lokaler med inflyttning i slutet av 2024. Byggstarten firades med ett spadtag med små färgglada spadar.

Nu har bygget av en helt ny förskolebyggnad åt Zakrisdals förskola startat. Barn från Zakrisdals befintliga förskola var med och tog det första spadtaget med varsin färgglad spade. Teknik- och fastighetsnämndens ordförande Monika Bubholz (MP) och barn- och ungdomsnämndens ordförande Lina Larhult (S) var på plats för att berätta mer om projektet.

- Zakrisdal har vuxit de senaste åren och Dingelsundet som ligger i närheten utvecklas och byggs ut just nu, vilket gör att behovet av förskoleplatser i området ökar. Det är därför en viktig och efterlängtad satsning att få till en permanent förskola här, som byggs enligt vårt förskolekoncept och med klimatsmarta byggmaterial och solceller på taket, säger Monika Bubholz (MP), ordförande i teknik- och fastighetsnämnden.

Permanent lösning med plats för 144 barn

Verksamheten har under flera år huserat i paviljonger på tomten intill den tomt som nu ska bebyggas, men nu kan barn och pedagoger se fram emot en permanent lösning. Detta blir den fjärde förskolebyggnaden som byggs enligt Karlstads kommuns eget koncept.

- Idén är att man använder samma husmodell till samtliga konceptförskolor vilket blir tids- och kostnadseffektiv för projektet och kvalitén på förskolorna blir likvärdiga, säger Patrik Johansson, projektledare.

Konceptet har för de senaste två förskolorna utvecklats till att innehålla färre barn per grupp, vilket även är planen här. Totalt ska förskolan ha plats för 144 barn när den står klar hösten 2024.

- Det blir ett stort lyft för hela verksamheten att få nya anpassade lokaler. För barnen innebär det en ny förbättrad inomhusmiljö som ska inspirera och en väl tilltagen utemiljö. För personalen blir en av vinsterna en förbättrad arbetsmiljö med nya personalutrymmen, säger Lina Larhult (S), ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

Industriella inslag från områdets historia

Byggnaden får en fasad av rött tegel och skärmtak av svart plåt som en blinkning till intilliggande före detta Zakrisdalsverken. De gamla industribyggnaderna har i många fall enkla men väl genomarbetade detaljer vilket ska genomsyra även förskolan. Teglet blir enhetligt rött med en röd fog och med vissa färgskiftningar för att ge lite liv och karaktär åt fasaden. Teglet bränns med hjälp av biobränsle för minskat koldioxidutsläpp.

Även interiören ska anspela på det industriella temat kopplat till platsens historia, vilket bland annat innefattar en trappa som blir utsmyckad med ett motiv av en lyftkran.

Entreprenören som bygger är Kvarnverket. Budgeten för projektet är 60 miljoner.

Läs mer om projektet på Karlstad växer

Läs mer om projektet på karlstad.se/nyazakrisdalsforskola Länk till annan webbplats.

 

Sidan publicerad: 2023-10-25

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?