Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Parkering

Denna artikel är äldre än 6 månader och kan därför vara inaktuell.

Nya parkeringstillstånd löser långvarigt problem

Gemensamma parkeringstillstånd är svaret på ett långvarigt parkeringsproblem som drabbat kommunala verksamheter som utför kommunstöd med hembesök. De nya parkeringstillstånden sparar tid som personal kan använda för att arbeta med sina kärnuppdrag.

Parkeringsproblemet har funnits i flera år och påverkat personal till cirka 150 tjänstebilar. Tidigare har de kommunala tjänstebilarna haft kostnadsfria parkeringstillstånd hos fyra av de större bostadsaktörerna. Antalet tillstånd i varje bil blev dock många, vilket skapade problem. Varje år skulle tillstånden bytas ut, vilket resulterade i många beställningar som skulle administreras av olika aktörer.

Många bostadsaktörer i Karlstad och parkeringsbolag började dessutom använda parkeringsappar på besöksparkeringar. Apparna krävde att de anställda har tillgång till mobil och gav sällan kvitto på parkeringsavgiften. Ibland behövde de kommunalt anställda betala parkeringen själva och be om ersättning till nästa löneutbetalning. Mats Fackel, administrativ chef på arbetsmarknads- och socialförvaltningen, menar att detta skapade en besvärlig process

- Hanteringen var administrativt krävande, bland annat för den anställde, chefer, administratörer och andra som ska se till att den anställde ersätts för sina utlägg, säger Mats.

Lösningen - ett samarbetsavtal
som gynnar alla

Lösningen på problemet blev gemensamma parkeringstillstånd som ingår i ett samarbetsavtal mellan Karlstads kommun och bostadsaktörerna med sina parkeringsövervakningsbolag. Parkeringstillstånden gäller på flera bostadsaktörers besöksparkeringar och varje tjänstebil har nu ett och samma tillstånd för alla parkeringar som ingår i avtalet. Tack vare detta kan kommunala verksamheter som utför hembesök parkera smidigt och kostnadsfritt.

På parkeringstillstånden finns information och en QR-kod så att alla inblandade parter se var parkeringen gäller och med vilka villkor. Nya parkeringsområden kan således läggas till utan problem. Karlstads kommun står för tillverkningen av parkeringstillstånden, vilket skapar en enhetlighet och sparar tid för andra verksamheter. Lösningen underlättar alla inblandade parters arbete på olika sätt.

- Detta underlättar vår verksamhet genom att parkeringsvakterna inte behöver kontrollera varje respektive tillstånd för att se om det är giltigt på den aktuella parkeringen, säger Fredrik Westergård, operativ chef på APCOA Parking.

Ett bra samarbete med positiv respons

Samarbetet mellan de olika parterna har fungerat bra och lösningen det resulterade i beskrivs som efterlängtad. Mats Fackel menar att parkeringstillstånden hittills fungerat nästan felfritt och han har fått mycket positiv respons från de kommunala verksamheterna som brukar tillstånden. Även bostadsaktörerna och parkeringsövervakningsbolagen har uttryckt positiv respons på parkeringstillstånden.

- Det är ett spännande nytänkande sätt att lösa ett allmänt problem som borde kunna spridas vidare till andra kommuner, säger Gunnar Persson, projektsamordnare, om samarbetet och lösningen.

Sidan publicerad: 2023-10-25

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?