Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
kraftigt regn
David Forssander

David Forssander

Denna artikel är äldre än 6 månader och kan därför vara inaktuell.

Höga flöden väntas - det kan du som fastighetsägare göra

SMHI har gått ut med en vädervarning om kraftigt regn och höga flöden som väntas påverka kommunen med start imorgon fredag. De senaste dagarnas snöfall i kombination med mycket löv på marken gör att våra dagvattenbrunnar behöver rensas för att vatten ska kunna rinna undan. Fastighetsägare uppmanas att se över brunnar på sin fastighet.

Rensa brunnar från snö och löv

Kommunen arbetar nu för fullt med att se över avrinningen på prioriterade vägar och rensar bort löv och snö från dagvattenbrunnar. Kommunen ser även över diken och mindre vattendrag. Fastighetsägare uppmanas att se över dagvattenbrunnar på den egna fastigheten för att vattnet ska kunna rinna undan på ett bra sätt, så att det inte ansamlas på den egna tomten eller gatan utanför.

- Fastighetsägarens ansvar sträcker sig även ut på trottoaren, så därför vill vi påminna om att det är brunnar som fastighetsägare ska sköta, vilket inte alla vet. Ta bort snö, is och löv om du har en brunn på eller intill din fastighet. Vi kommer att ta bort snövallar som kan blockera avrinning och se över dagvattenbrunnar på och intill våra prioriterade vägar, säger Adam Pettersson, gatuingenjör på Karlstads kommun.

Följ vädret på SMHIs webbplats

Det var under gårdagskvällen som SMHI gick ut med en vädervarning om risk för höga flöden för Värmlands län. Ett regnområde drar in över kommunen under fredagen och kommer att fortsätta under helgen. Utöver stora regnmängder kommer även snö att smälta vilket kan medföra höga flöden i bäckar och mindre åar. Där det fortfarande ligger snö kommer det att bli mycket blött.

Prognosen uppdateras löpande, läs mer på SMHIs webbplats smhi.se.

Sidan publicerad: 2023-11-02

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?