Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Skiss, siluett med Karlstadsmotiv

Fasadfästen besiktas i centrala Karlstad 6-17 november

Den 6-17 november ska ett antal fästen, så kallade väggankardon, besiktas på fasader i centrala Karlstad. Fästena används bland annat för att sätta upp belysning, både allmänbelysning och vinterbelysning. Besiktningsarbetena kommer att göras kvälls- och nattetid mellan klockan 20.00-06.00.

Arbetena genomförs med hjälp av skylift och eftersom vissa fästen sitter i höjd med lägenhetsfönster kan det innebära att boende kan se en tekniker utanför sitt fönster en kort stund. Det kan även förekomma störande ljud i omkring 15 minuter när besiktningen genomförs.

Gator som berörs av arbetet

Gator som berörs av arbetet är:

  • Grevgatan
  • Korsningen Philgrensgatan - Drottninggatan
  • Korsningen Järnvägsgatan - Drottninggatan
  • Järnvägsgatan 15 och 16
  • Drottninggatan 5-27
  • Östra Torggatan 2-7, 11-21
  • Västra Torggatan 5-19
  • Herrgårdsgatan 22 och 11

Parkeringar påverkas vissa tider

Parkeringsmöjligheter kan påverkas mellan 20.00-06.00 på delar av Grevgatan, Drottninggatan, Järnvägsgatan 14 den 15/11, Östra Torggatan, Södra Kyrkogatan 7 den 8/11. Se skyltning på plats.

Sidan publicerad: 2023-11-03

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?