Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Ett äldre par är ute och går i en park med stöttning av hemtjänstpersonal
Jeanette Dahlström

Jeanette Dahlström

Denna artikel är äldre än 6 månader och kan därför vara inaktuell.

800 kr i skobidrag till vårdnära personal

Kommunstyrelsen i Karlstads kommun har beslutat att lämna 800 kr i bidrag till medarbetare inom vård och omsorg. Pengarna ska bidra till kostnaden för fotriktiga arbetsskor som personalen använder i tjänsten.

Totalt satsas drygt 2 miljoner kronor på cirka 2 000 personer som bland annat arbetar i hemtjänsten, på vårdboenden och inom funktionsstöd. Pengen ska täcka eller bidra till fotriktiga arbetsskor.

Detta är ett första steg i att säkerställa att kommunens vårdnära medarbetare får fotriktiga skor i arbetet. En mer långsiktig lösning fortsätter kommunen att utreda.

– Det här är något som fackförbundet Kommunals medlemmar önskat länge och därför har vi tillsammans med Kommunal arbetat fram den här tillfälliga lösningen som nu blir verklighet. Ambitionen är att vi i framtiden ska kunna upphandla bra och fotriktiga skor för alla, men för att inte det ska dröja för länge så inför vi redan nu ett skobidrag för de anställda, säger Linda Larsson (S), kommunstyrelsens ordförande i Karlstads kommun.

Tidigare erbjöd vård- och omsorgsförvaltningen ett skobidrag på 400 kr som medarbetarna fick använda för att köpa arbetsskor hos upphandlad leverantör. Det här var en förmån som visade sig att inte uppfylla Skatteverkets regler. Nu betalas ett engångsbelopp ut som bidrag till arbetsskor som medarbetarna själva får köpa från valfri butik.

– Vi är glada att kunna bidra till skor som våra medarbetare använder i arbetet, det är en viktig arbetsmiljöfråga, säger Susanne Gustafsson, HR-chef på vård- och omsorgsförvaltningen.

Bidraget är skattepliktigt och kommer att betalas ut till berörda med novemberlönen.

Sidan publicerad: 2023-11-08

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?