Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Tre personer står framför en lägereld.
Monika Bubholz (MP) , Frida Nilsson (C) och Robert Halvarsson (MP) vid invigning av Tyrskogen 10 november 2023

Monika Bubholz (MP) , Frida Nilsson (C) och Robert Halvarsson (MP) vid invigning av Tyrskogen 10 november 2023

Denna artikel är äldre än 6 månader och kan därför vara inaktuell.

Nya Tyrskogen har något för alla

En ny tillgänglighetsanpassad vandringsled, stor damm, ny grillplats, utegym och ny dragning av den gamla vandringsleden. Det är de nya tillskotten i Tyrskogen som invigdes idag.

Efter de senaste årens angrepp av granbarkborrar har Tyrskogen drabbats hårt och kommunen har tvingats avverka stora delar av skogen.

När Tyrskogen var tvungen att förändras ville vi vända det mot något positivt. Nu har vi anlagt en stor damm och planterat lövträd och gjort en ny tillgänglighetsanpassad led. Nu är Tyrskogen bättre rustad mot granbarkborren i framtiden och alla med rullstol och rullator kan ta sig ut och njuta av naturen här, säger Monika Bubholz (MP), ordförande i teknik- och fastighetsnämnden.

En satsning på friluftsliv

Investeringarna i Tyrskogen grundar sig delvis på ett uppdrag från kommunfullmäktige 2021 om att förstärka aktivitets- och äventyrsytor för träning, lek och friluftsliv med fina naturvärden.

Efter pandemin såg vi verkligen behovet av bra aktiviteter utomhus och Tyrskogen var en av de områden som vi ville utveckla. Här finns viktiga naturvärden som till exempel fridlysta orkidén knärot och den ovanliga bruna gräsfjärilen, säger Frida Nilsson (C), ordförande i tillväxtutskottet.

Nytt utegym

Sedan tidigare finns flera motionsspår i Tyrskogen och nu finns även ett utegym för alla intresserade att komplettera sin träning med.

Vi har byggt ett trägym med fasta vikter och ett gym i metall som har fria och rörliga vikter. Underlaget är av stenmjöl och flera träningsredskap är tillgänglighetsanpassade så det ska finnas något för alla, oavsett förutsättningar, säger Robert Halvarsson (MP), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Sidan publicerad: 2023-11-10

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?