Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Skåre, strand med grönska runt
Per-Anders Olsson

Per-Anders Olsson

Denna artikel är äldre än 6 månader och kan därför vara inaktuell.

Hur ska Skåre utvecklas?

Just nu pågår arbetet med att ta fram en byggvision för Skåre, det kan vi inte göra utan Skårebornas hjälp. Därför bjuder vi nu in dig som bor och verkar i Skåre att delta i ett av våra dialogmöten för att höra vad du tycker om Skåre idag och hur du ser att området ska utvecklas i framtiden. Vi har valt att ha ett fysiskt möte och ett digitalt för att fler ska kunna ha möjlighet att delta på det sätt som passar bäst.

Fysiskt möte, 29 november, kl. 18-19:30 i matsalen Skåreskolan.
Digitalt möte, 4 december, kl. 17-18:30 via Teams (ingen programvara krävs)

Vi vill ha din anmälan om deltagande senast den 24 november till:
asa.lundgren@karlstad.se eller per.anders.olsson@karlstad.se

Stadsbyggnadsförvaltningen har i uppdrag att ta fram byggvisioner för kommunens mindre tätorter. Målet är att undersöka vilka möjligheter och begränsningar ett visst område har och för att se hur det kan utvecklas i framtiden. Detta kan vi bara göra genom att få ta del av tankar, kunskap och synpunkter från dem som bor, lever och verkar i området och det är därför vi hoppas att du har möjlighet att delta i denna träff. Byggvisionen är inte en karta till framtiden, huggen i sten, utan ska ses som en färdriktning.

Välkommen att delta!Sidan publicerad: 2023-11-13

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?