Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
{"X":0.2225,"Y":0.0,"Width":0.75,"Height":1.0}

Denna artikel är äldre än 6 månader och kan därför vara inaktuell.

Byggvision Molkom på samråd

En byggvision har arbetats fram för Molkom. Visionen beskriver hur orten och kringliggande platser skulle kunna utvecklas i framtiden. Syftet med byggvisionerna är att peka ut lämpliga lägen för ny bebyggelse, och att fungera som en inspiration för ett möjligt byggande på orten. Nu är visionen ute på samråd till den 8 december.

Molkom är en väl fungerande och trivsam ort med ett stort lokalt engagemang i ortens framtida utveckling. Styrkor som lyfts i dialog med de boende i samband med byggvisionen är framförallt Molkoms läge intill sjöar och fina naturområden. Att det finns tillgång till offentlig service, handel, arbetsplatser och samtidigt goda pendlingsmöjligheter till flera orter.

För att det fortsatt ska finnas tillräckligt underlag för den service och det butiksutbud som finns eller mer, behöver det finnas möjlighet för ytterligare invånare inom orten. Byggvisionen föreslår därför nya bostäder som kan ge tillväxt och underlag för handel, service, skola och kollektivtrafik. Byggvisionen betonar även vikten av en attraktiv entré till centrala Molkom och ett tydligare centrumstråk.

Byggvisionens fokus är på Molkoms tätort, men den lyfter också några områden mer lantligt där det finns utvecklingsmöjligheter för inte bara bostäder men för näringslivet och som besöksmål.

Syftet med byggvisionerna är att peka ut lämpliga lägen för ny bebyggelse, och att fungera som en inspiration för ett möjligt byggande på orten. Det är inget juridiskt bindande dokument, men det ska vara ett stöd i kommunens kommande planarbeten på orten.

Tyck till!

Du kan skicka in dina synpunkter på byggvisionen senast den 8 december 2023.Synpunkterna kan lämnas via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se
eller via brev till Karlstads kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, 651 84 Karlstad.

Läs mer här

 

 

Sidan publicerad: 2023-11-16

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?