Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Denna artikel är äldre än 6 månader och kan därför vara inaktuell.

Tack till alla som snackar skit!

Tack till alla Karlstadsbor som spolar rätt och tar det viktiga skitsnacket! Vad menar vi med skitsnack? Jo, att du pratar om vikten av att spola rätt med människor runt omkring dig. Det är bara kiss, bajs och toalettpapper som ska spolas ned. Genom att spola rätt är vi alla med och bidrar till en renare miljö, renare vatten och att kostnaden för vattenreningen minskar. Skitviktigt helt enkelt.

En miniatyrtoalett står uppställd på en strand en solig dag.

Den 19 november är det den internationella världstoalettdagen, en dag när globala sanitetsfrågor står i fokus. I Karlstads kommun spolas tonvis med skräp ner i toaletterna varje år. Det handlar till exempel om våtservetter, hushållspapper, snus, tops och plast. Det kan orsaka avloppsstopp, källaröversvämningar och utsläpp av förorenat vatten i naturen.

- Vi har märkt av en ökning av våtservetter i avloppsvattnet. Våtservetter, hushållspapper och bordsservetter löses inte upp i vatten som toalettpapper gör. På avloppsvattnets väg från hushåll till reningsverk ligger pumpstationer. Om våtservetter och annat skräp finns i avloppet, finns risken att pumparna i pumpstationerna sätter igen och att avloppsvattnet inte kommer längre. Då kan det i stället rinna ut i våra vattendrag, till exempel Klarälven. Släng alltså våtservetter i papperskorgen i stället, säger Jan Wilhelmsson, enhetschef Kund- och verksamhetsstöd VA.

Den viktigaste delen av reningen börjar hos dig

I kommunen finns nio reningsverk som renar avloppsvatten från hushållen. Ett viktigt reningssteg på reningsverken är den mekaniska reningen, som sker med rensgaller. Rensgallren fångar upp rester av toapapper, bomullspinnar och skräp.

- Men den viktigaste delen av reningen börjar hemma hos dig. Reningsverken fungerar bäst när vi får in saker som hör hemma i avloppet. Vi kan spara mycket tid, pengar och energi om bara rätt saker spolas ner i avloppet. Tack för att du spolar rätt! säger Jan Wilhelmsson, enhetschef Kund- och verksamhetsstöd VA.

Hjälp oss att håll vattendrag och sjöar fria från kemikalier och föroreningar

Reningsverken är inte byggda för att rena bort miljöfarliga ämnen. Om miljöfarliga ämnen hamnar i avloppet följer stora delar med ut i sjöar och vattendrag. Snus, cigaretter och mediciner är exempel på saker som innehåller miljöfarliga ämnen. Släng snus och cigaretter i det brännbara hushållsavfallet. Många läkemedel kan inte renas bort utan rinner rakt genom reningsverket ut i naturen. Lämna gärna in överblivna läkemedel på ett apotek. Överblivna kemikalier ska lämnas på en återvinningscentral som farligt avfall.

Läs mer om spola rätt på karlstad.se/spolaratt

Utforska hemmets påverkan på miljön i Karlstadsrummet

Vill du utforska mer om att spola rätt och hemmets påverkan på miljön? Välkommen till Karlstadsrummet där temautställningen hållbarhet i hemmet sitter uppe fram till mitten av januari.

Utställningen är uppbyggd av stationer som följer olika teman, bland annat vatten, avlopp, livsmedel och bakterier. Besökarna kan exempelvis leta efter busiga bakterier, testa och se vad man får kasta ner i toaletten och titta på saker som har åkt genom Karlstads avloppsledningar till reningsverket. En liten kul filur finns också på plats som vägvisare för besökarna. Läs mer om Karlstadsrummet.

Sidan publicerad: 2023-11-17

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?