Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Utsikt från Kronoparkens vattentorn en mörk kväll. Gatlyktor är tända och man ser ljus från fönster i bostadsområdet..
Utsikt från vattentornet på Kronoparken.

Utsikt från vattentornet på Kronoparken.

Denna artikel är äldre än 6 månader och kan därför vara inaktuell.

Positiva trender i årets trygghetsmätning

Den senaste trygghetsmätningen i Karlstad visar flera positiva resultat. Bland annat är det färre boende på Kronoparken och Våxnäs som uppger att känner sig otrygga idag än för ett år sen. Faktum är att problemindexet har sjunkit i nio av våra tolv indelade områden.

3 600 Karlstadsbor fick möjligheten att svara på den enkät som skickades ut under våren 2023. Generellt sett är förändringarna på kommunnivå små från föregående mätning (2022) men två bostadsområden sticker ut positivt - Kronoparken och Våxnäs.

Enligt trygghetsmätningen är det färre invånare på såväl Kronoparken som Våxnäs som upplever att det är otryggt i sina respektive områden.

– Bra samverkan och kloka satsningar bär frukt. Bland annat har KBAB gjort enormt fina satsningar med fokus på trygghet och gemenskap, säger Patrik Norling, säkerhetskoordinator på Karlstads kommun.

Bra utveckling i hela kommunen

Totalt sett bekräftas också bilden av att Karlstad upplevs vara en relativt trygg och säker stad. Det sammanlagda indexet för hela kommunen landar 2023 på 1,23 på en sexgradig skala. Motsvarande index för 2022 var 1,43.

Om tittar på samma index uppdelat per område finner man att problemindexet sjunkit i nio av tolv områden.

– Svaren i trygghetsmätningen är ett värdefullt underlag för beslut om vilka åtgärder polisen och kommunen ska vidta för att minska brottsligheten och öka tryggheten hos Karlstadsborna, säger Linda Larsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Utmaningar finns

Sedan tidigare är det känt att boende i centrala Karlstad, området Tingvallastaden, upplever en större otrygghet jämfört med övriga stadsdelar. Den bilden bekräftas också i 2023 års mätning.

– Tingvallastaden är ett unikt område givet krog- och nöjeslivet som för med sig alkohol, droger och många människor på liten yta. Det får snarast hanteras i ett separat spår och det görs också både från polis och kommun, säger Patrik Norling.

Även på Orrholmen och på Rud kan man se att problemindexet inte sjunker.

– Rud och Orrholmen har utmaningar och min enkla analys är att vi kraftsamlat under några års tid i just Våxnäs och Kronoparken (samt centrum). Det finns många lärdomar att dra av det arbetet och nu gäller det att överföra det till Rud och Orrholmen, säger Patrik Norling.

Fler kvinnor än män upplever oro

Undersökningen visar också att kvinnor känner sig mer otrygga än män. Det förhållandet gäller även på nationell och regional nivå. Även ålder tycks spela roll när det gäller otrygghet. De svar som Karlstadsborna lämnat visar att yngre invånare (åldersgruppen 16-29 år) upplever en större otrygghet än äldre.

Fakta:

  • 3 600 Karlstadsbor fick möjligheten att svara på den enkät som skickades ut våren 2023 – 1 948 invånare lämnade ett svar (svarsfrekvens 54 procent).
  • Boende i 12 olika bostadsområden fick bland annat svara på frågor om oron för att utsättas för brott, känsla av trygghet eller otrygghet på kvällar och om man faktiskt har utsatts för något brott i sitt bostadsområde.
  • Första trygghetsmätningen gjordes 2022. Nya mätningar ska göras 2024 och 2025.

Om du klickar på länkarna nedan kan du mer i detalj ta del av 2023 års undersökning och jämföra med resultatet från 2022.

Sidan publicerad: 2023-11-22

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?