Teknik- och fastighetsnämndens ordförande Monika Bubholz (MP) tillsammans med ungdomsfullmäktiges representanter Olle Ek (till vänster) och Fredrik Hedman (till höger).
Teknik- och fastighetsnämndens ordförande Monika Bubholz (MP) tillsammans med ungdomsfullmäktiges representanter Olle Ek (till vänster) och Fredrik Hedman (till höger).

Fler och synligare cykelpumpar i Karlstad - ännu ett ungdomsförslag blir verklighet

Nu finns det en ny cykelpump vid Våxnäs torg och snart blir alla cykelpumpar i Karlstad orange. Ungdomsfullmäktiges förslag om fler och synligare cykelpumpar i Karlstad bygger på ledamöternas egna upplevelser och nästan 700 enkätsvar om värmländska ungdomars cykelvanor och syn på cykling.

I Karlstads kommuns ungdomsfullmäktige sitter 22 ledamöter mellan 15 och 19 år som vill vara med och påverka i frågor som berör dem. Det var i våras som ungdomarna inledde ett samarbete med Region Värmland och skickade ut en enkät till alla högstadie- och gymnasieskolor i Värmland.

Nästan 700 enkätsvar från värmländska ungdomar

– Vi ställde frågor om ungas cykelvanor och syn på cykling. Resultaten som alltså består av nästan 700 svar används i Region Värmlands regionala cykelplan men också som underlag för vårt förslag, säger ungdomsfullmäktiges ordförande Viktor Vannemyr.

– Vi tycker att det är för långt till vissa cykelpumpar från platser där ungdomar brukar vara och att de inte syns så bra. Sedan visar ju enkätsvaren att ungdomar i Värmland oftast tar cykeln till kompisar, skolan, träningen och till fritidsaktiviteter, säger ungdomsfullmäktiges vice ordförande Elias Haag.

Därför föreslog ungdomsfullmäktige att kommunen ska placera ut cykelpumpar nära skolor och idrottsanläggningar i Karlstad och att de ska vara tydligt utmärkta.

– Vi tycker det är ett bra förslag och så värdefullt att få höra direkt från ungdomarna. Nu blir det en cykelpump vid Våxnäs torg men det kan komma fler nästa år. Vi kommer också att byta färg på alla befintliga cykelpumpar från svart till orange för att göra dem synligare, säger teknik- och fastighetsnämndens ordförande Monika Bubholz (MP).

Kul att engagera sig när ens idéer får genomslag

I över 20 år har engagerade ungdomar i ungdomsfullmäktige drivit igenom olika förslag som att starta upp fritidsgården Ungdomens hus, införa mobilbiljett och laddare på kommunens bussar och att sänka hastigheten vid Sundsta-Älvkullegymnasiet. Nu blir alltså ännu ett förslag verklighet.

– Det är jättekul att driva ungdomsfullmäktige när vi ser att våra idéer får genomslag. Det betyder ju att vi faktiskt kan vara med och påverka på riktigt. Och idéer har vi massor av, avslutar Viktor.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

18 April 2024