Löpare motionsspår Skutberget
Linn Malmén

Bred politisk enighet om att utveckla Skutberget

Kommunstyrelsen har beslutat att ge kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram ett upphandlingsunderlag, i syfte att utveckla Skutbergets friluftsområde. En upphandling ger kommunen möjlighet att utveckla både motionscentral och närliggande friluftsområde.

Sedan april 2022 har det förts en dialog mellan kommunledningskontoret, kultur- och fritidsförvaltningen och teknik- och fastighetsförvaltningen om Skutbergets utveckling. Dialogen har visat att det finns goda möjligheter att med stöd av en extern aktör utveckla området med utgångspunkt från motionscentralen.

Nu har kommunstyrelsen beslutat om nästa steg, att ta fram ett upphandlingsunderlag.

– Det här känns verkligen jättebra! En majoritet av partierna i fullmäktige har ställt sig positiva till att ta nästa steg i att utveckla Skutberget. Ambitionen är att vi ska komma igång med arbetet redan nu till sommaren, säger Linda Larsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

När frågan avhandlades på kommunstyrelsens möte idag valde Liberalerna att inte delta i beslutet. Övriga partier i kommunstyrelsen ställde sig dock bakom beslutet.

– Det är bra att vi nu tar nästa steg för att se till att det händer något som gör Skutberget mer attraktivt för framtidens Karlstadbor, säger Alexander Torin (M), kommunalråd.

Kommunledningskontoret ska nu löpande återrapportera till kommunstyrelsen och förslag till beslut om upphandling ska läggas fram senast i mars 2024.

Sidan uppdaterad: 2023-12-20

18 April 2024