Jobba i vård och omsorg
Öyvind Lund

Bra betyg för hemtjänsten i Karlstad!

Hemtjänsten i Karlstad klättrade från plats 175 förra året till plats 42 i 2023 års Hemtjänstindex. I Värmland är det bara en kommun som hamnar högre upp på listan.

Hemtjänstindex tas fram av SPF Seniorerna och är sammanställning av data som på olika sätt visar på kvaliteten i hemtjänsten. Analyserna ger en rankinglista som visar hur bra en kommun är på att leverera hemtjänst. Rankningslistan visar också vilka kommuner som kanske en del kvar att göra.

För Karlstads kommun blev det alltså plats 42 och av Värmlandskommunerna är det bara Kristinehamn som placerar sig högre (plats 40) i den nationella rankningen. Karlstads index landade på 73,7 i år jämfört med 50,2 förra året. Riksgenomsnittet 2023 ligger på 66,4.

– Jag blir glad över resultatet. Det motiverar oss att fortsätta jobbet med att utveckla hemtjänsten och det är en bekräftelse på att vi är på rätt väg, säger Marita Taserud, verksamhetschef för hemvård på Vård- och omsorgsförvaltningen i Karlstad.

Kvaliteten mäts inom fyra delområden: Information, biståndshandläggning, utförande och stöd och utveckling.

Årets undersökning har fått en del kritik. Kommuner som inte lämnat in all data som efterfrågats hamnat långt ner på listan. Därför, säger kritikerna, är det svårt att värdera undersökningens resultat.

– Eftersom vi lämnat in all data som efterfrågats i år och förra året kan vi bara konstatera att vårt index har blivit bättre och att vi därmed torde ha höjt kvalitén på vårt arbete. Det är nästan mer viktigt än var vi hamnar i rankningen, säger Marita Taserud.

Du kan läsa hela rapporten via följande länk: Hemtjänstindex 2023 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Värt att veta om Hemtjänstindex:

  • Ett samlat mått på hemtjänstens kvalitet i Sveriges 290 kommuner och publicerades första gången 2022.
  • Indexet bygger på offentliga data och mätmodellen är utvecklad med stöd av forskningsinstitutet RISE.
  • Om en kommun saknar data från någon av datakällorna så påverkar det kommunens indexvärde negativt.
  • Hemtjänstindex är fristående från såväl organisationer som företräder utförare som fack och arbetsgivare inom den kommunala sektorn.

Sidan uppdaterad: 2023-12-19

22 Juli 2024