Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Vinter i centrum
Bild tagen av Nrsstudios.

Bild tagen av Nrsstudios.

Regler och råd kring fyrverkerier

På nyårsafton är det många som vill fira in det nya året med fyrverkerier. Det är viktigt att handskas med fyrverkerier på ett säkert sätt och så att det inte stör andra.

För att få köpa, inneha eller använda fyrverkerier måste du vara 18 år. Dessutom har vi i Karlstads kommun lokala ordningsregler som begränsar användandet av fyrverkerier i tätbebyggda områden. I vissa fall kan det krävas tillstånd från polisen.

Det här är vad som gäller:

  • Det krävs tillstånd för fyrverkerier inom de centrala stadsdelarna Klara, Tingvallastaden och Haga.
  • Tillstånd krävs dock inte för användning i mindre omfattning på påskafton, valborgsmässoafton och nyårsafton.
  • För Stora torget och Tingvallagymnasiet (och angränsande gator) krävs alltid tillstånd från klockan 20 på nyårsafton till klockan 03 på nyårsdagen.
  • Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor på offentlig plats närmare än 200 meter från Centralsjukhuset.
  • För att få köpa, inneha och använda raketer med styrpinne behövs tillstånd och särskild utbildning av godkänd utbildningssamordnare.

Är du osäker på om det krävs tillstånd, kontakta polisen. Det är också polisen som ser till att lag och ordning efterföljs.

Visa hänsyn - både människor och djur kan bli skrämda

Det finns en del att tänka på när du ska hantera fyrverkerier. Rätt hanterat kan fyrverkerier bli en fin upplevelse, men hanteras de fel kan det bli en farlig situation som kan innebära stora risker för människor och egendom.

Du måste vara 18 år för att få köpa, inneha och använda fyrverkerier. Följ alltid tillverkarens instruktioner och använd inte fyrverkerier om du har druckit alkohol. Var försiktig och kom ihåg att städa upp efter dig.

Det är många, djur som människor, som kan uppleva fyrverkerier som mycket skrämmande och obehagligt. Om du måste skjuta fyrverkerier, välj en lämplig plats och tidpunkt för att minska obehaget för andra. Begränsa gärna till nyårsafton.

Visa hänsyn. Om alla bidrar med det gör vi Karlstad lite tryggare tillsammans

Om fyrverkerier på räddningstjänstens webbplats Länk till annan webbplats.

Hantering av fyrverkerier på MSB:s webbplats Länk till annan webbplats.

Tillstånd på Polisens webbplats Länk till annan webbplats.

Sidan publicerad: 2023-12-28

Hittade du det du sökte på sidan?