Shutterstock plogbil
Shutterstock.com

Risk för drivsnö och dålig sikt på vägarna idag

Det snöar och blåser idag och det finns därför risk för drivsnö och snörök som påverkar sikten och väglaget.

SMHI har gått ut med en gul varning försnöfall i kombination med vind som innebär risk för drivsnö, snömodd och snörök. I Karlstads kommun är vinterväghållarna ute och snöröjer för fullt. På grund av snöfall i kombination med vind finns risk för drivbildning på vägarna vilket kan innebära begränsad framkomlighet och att trafiken går långsammare, särskilt i öppna landskap och på enskilda vägar.

Vi vill därför uppmana till försiktighet på vägarna idag. Håll avstånd och tänk på att sikten kan vara begränsad och vägkanterna kan vara svåra att se på grund av drivsnö.

Följ gärna uppdateringar om vädret på SMHI.se. Länk till annan webbplats.

Städdagar är snöröjningsdagar på vintern

Var uppmärksam när du parkerar. Vi har städdagar på ett antal gator där det är svårt för oss att ta oss fram med våra underhållsmaskiner, sopmaskiner på vår och sommar och vinterväghållning vintertid. Städdagarna infaller på jämna veckor och innebär att det är parkeringsförbud på gatan under ett antal timmar, för att vi ska kunna städa eller snöröja på platsen. Om städdag med parkeringsförbud gäller står det på vägmärket vid varje berörd gata.

Läs mer om städdagar och se en karta över var det gäller på karlstad.se/staddagar

Mer information om vinterväghållning

Läs mer om hur vi arbetar med vinterväghållning.

Sidan uppdaterad: 2024-01-17

23 April 2024