Siluett ÖP
-

Nu startar granskningen av nya översiktsplanen

Idag torsdag 18 januari startar granskningsskedet av förslaget till ny översiktsplan i Karlstads kommun – Karlstad 2050. Granskningen pågår till och med 4 april.

- Det känns bra att översiktsplanen nu går ut på granskning, det innebär att vi är ett steg närmare antagande för en ny plan, säger Anders Tallgren (S), kommunalråd i Karlstads kommun.

Många tog chansen att lämna synpunkter förra gången, när planen var på samråd, och nu finns möjligheten att lämna synpunkter igen.

- Jag hoppas att många Karlstadsbor läser planen och känner sig delaktiga. Detta är hela Karlstads översiktsplan och påverkar hur kommunen kommer att utvecklas under lång tid framöver, säger Anders Tallgren (S).

Utställning och handlingar

På webben

Alla handlingar finns samlade på webben, på karlstad.se/karlstad2050.

På biblioteken

Handlingarna finns även att läsa som utskrivna låneexemplar på samtliga bibliotek runtom i kommunen, samt i Karlstadsrummet i Bibliotekshuset.

Utställning i Karlstadsrummet

I Karlstadsrummet finns även en utställning med de viktigaste förändringarna i förslaget sedan planen var på samråd sommaren 2021.

Sidan uppdaterad: 2024-01-18

23 April 2024