Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Bild på fyra vuxenstuderande elever runt ett bord som studerar på Tingvalla
Jeanette Dahlström

Jeanette Dahlström

Uppskattad sfi-utbildning för unga vuxna är tillbaka

Den uppskattade utbildningen Ungdoms-sfi är tillbaka efter att under en tid varit pausad. Utbildningen riktar sig till unga mellan 20 och 25 år och kombinerar språkutveckling med integrationsarbete.

– Det är väldigt positivt att vi kan erbjuda Ungdoms-sfi igen. Utbildningen är omtyckt och har bidragit till betydelsefull utveckling hos tidigare studerande, säger Steve Norman, vuxenutbildningschef i Karlstads kommun.

Ungdoms-sfi är speciellt anpassad för unga vuxna mellan 20 och 25 år och håller ett högre tempo än den traditionella sfi-utbildningen. På grund av det ekonomiska läget har utbildningen legat på is sedan augusti 2023 men är nu tillbaka.

– Den grönröda ändringsbudgeten som togs i december sätter kompetensförsörjning i fokus. Ungdoms-sfi är en av de verksamheter som vi vet når goda resultat när det gäller att göra människor anställningsbara och är därför en utbildning vi vill satsa på, säger Anders Peterson (C), ordförande i Karlstads kommuns gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd.

Språkundervisning och integration i kombination

Ungdoms-sfi innehåller förutom språkundervisning även arbetsmarknadskunskap, demokratiska värden och kunskap om hur det svenska samhället fungerar. Eleverna får dessutom möjlighet att träna svenska i praktiken på en svensk arbetsplats.

– Det handlar inte bara om språkutveckling – integrationsarbetet under utbildningen är minst lika viktigt, säger Steve Norman.

Utbildningen anordnas av Folkuniversitetet på uppdrag av Karlstads kommun.

Mer information

Sidan publicerad: 2024-01-22

Sidan uppdaterad: 2024-03-26

Hittade du det du sökte på sidan?