Brunn dagvattenbrunn

Rensa isiga brunnar intill din fastighet

Just nu arbetar kommunen med att ta bort is och snö från brunnar, för att regn- och smältvatten ska rinna undan. Du som fastighetsägare ansvarar för brunnar intill din fastighet.

Det har regnat en del och många gatubrunnar är täckta av snö och is, vilket kan leda till att regnvatten inte tar sig ned i ledningssystemet på många platser. Det kan i sin tur leda till stora vattenansamlingar som inte kan rinna undan. Just nu arbetar vi med att ta bort is och snö från brunnar runtom i kommunen.

Om du har en gatubrunn utanför din fastighet är det du som fastighetsägare som ansvarar för att rensa bort snö och is från den.

Här kan du läsa mer om ditt ansvar som fastighetsägare.

Sidan uppdaterad: 2024-01-23

18 April 2024