Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
En droppe vatten från en kran

Rudsvägen öppen igen efter läcka

Rudsvägen är nu öppen som vanligt efter att kommunen åtgärdat en vattenläcka under veckan. Boende har fått vattnet tillbaka.

Uppdateringar

Klockan 08.45 den 26 januari: Alla hushåll fick sitt vatten tillbaka under tisdagen och Rudsvägen öppnade för trafik under torsdagseftermiddagen.

Klockan 10.00 den 24 januari:
Trafiken leds fortsatt om via skyltning på plats. Bussar leds om via Norrstrandsgatan. Rudsvägen beräknas öppnas helt för trafik efter klockan 16.00 den 25 januari. Under morgondagen kommer ska det asfalteras och när det är klart kan vi öppna upp för trafik.

Klockan 20:50 den 23 januari:
Vattenläckan på Rudsvägen är nu lagad och vattnet är tillbaka. Efter ett lagningsarbete kan du uppleva brunt och grumligt vatten i kranen. Spola ur kranen tills vattnet är klart. Det är inte farligt att dricka vattnet.

Rudsvägen mellan Nolbygatan och Vävaregatan kommer vara fortsatt avstängd tills dess att arbetet har avslutats vilket beräknas ske under onsdagen. Trafiken leds om via skyltning på plats.

***
Klockan 19:40 den 23 januari: Arbetet pågår fortfarande. Prognosen är att vattenläckan kommer att kunna lagas under kvällen.

********
Vattenläckan upptäcktes i höjd med Rudsvägen 11a och där är nu ett hål i marken. Till följd av detta kommer Rudsvägen 11a-c, 20a-b, 22a-b, 24 a-b bli utan vatten. Den preliminära beräkningen är att hushållen som berörs kommer att vara utan vatten till och med tisdag kväll. En vattentank kommer att ställas upp vid hus 11 och en på kortsidan av hus 22, mot Rudsvägen.

Trafik leds om under arbetet

För att laga läckan behöver marken först tinas upp innan grävningsarbeten kan påbörjas. Vägen har stängts av mellan Nolbygatan och Vävaregatan, omledning via skyltar på plats. Biltrafik och bussar leds om via Norrstrandsgatan. Gående och cyklister kan passera som vanligt. Avstängningen beräknas pågå även under dagen imorgon.

Sidan publicerad: 2024-01-23

Sidan uppdaterad: 2024-01-26

Hittade du det du sökte på sidan?