Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
En person som röker e-cigarett

Användandet av e-cigaretter och nikotinsnus ökar

Under de senaste 20 åren har användningen av cigaretter minskat kraftigt bland ungdomar. Det är bra. Men tyvärr har de nya tobaksfria nikotinprodukterna, som elektroniska cigaretter och nikotinsnus ökat i popularitet.

- Elektroniska cigaretter och nikotinsnus är inte på något sätt riskfria, utan det behövs kraftfulla åtgärder mot dessa för att värna ungdomars hälsa, säger Magnus Wallgren, processledare för ANDT-frågor (alkohol, narkotika, dopning och tobak) i Karlstads kommun.

Mer kunskap att hämta

När konsumtionen ökar, växer behovet av ökad kunskap. Nu finns det möjlighet att ta del av en kunskapssammanställning av svensk och internationell forskning om hälsoeffekter av elektroniska cigaretter och nikotinsnus.

- Regionalt är det drygt en femtedel av eleverna som uppgett att de använt e-cigarett de senaste 30 dagarna och den andelen har tredubblats sedan 2019. En alarmerande ökning från 7 procent till 21 procent, säger Amanda Walter Söderberg, samordnare för Alkohol, Narkotika, Doping, Tobak och Spel (ANDTS) på Länsstyrelsen Västra Götaland.

Användning ökar hos yngre

I CAN:s skolundersökning i Västra Götaland 2022 syns en kraftig ökning av användandet av e-cigaretter och snus i både årskurs nio och år två på gymnasiet. Särskilt stor är uppgången bland flickor som historiskt sett har snusat i låg utsträckning. Nikotinsnuset har sannolikt bidraget till denna ökning. Ökningen är störst bland flickor i åk 9 där andelen mer än fördubblats jämfört med tidigare undersökningar.

Läs mer om e-cigaretter och vitt snus här. Här finns även länk till ”Tobaksfria nikotinprodukter – en kunskapssammanställning om elektroniska cigaretter och nikotinsnus.”

Sidan publicerad: 2024-01-25

Hittade du det du sökte på sidan?