Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Mitt vatten-kampanj: Glas och kran

Så här vill vi säkra vår vattenförsörjning - vad tycker du?

Kommunen har tagit fram ett förslag till vattentjänstplan. Planen visar vår långsiktiga planering för hur vi ska säkra vår vattenförsörjning. Nu har du möjlighet att ge synpunkter och vara delaktig i processen.

Karlstads kommun har tagit fram ett förslag till vattentjänstplan som är ute på samråd mellan 29 januari och 29 mars. Under samrådstiden har du möjlighet att ge dina synpunkter på förslaget.

Syftet med vattentjänstplanen är att visa kommunens långsiktiga planering för hur behovet av allmänna vattentjänster ska tillgodoses, det vill säga vattenförsörjning så som dricksvatten, och avlopp.

Planen ska innehålla en bedömning av vad som behövs göras för att säkerställa att de allmänna VA-anläggningarna fungerar vid ökad belastning på grund av skyfall. Utöver det ska planen ge dig insyn i vår VA-planering och du kan delta i processen.

Vårt förslag finns tillgängligt digitalt längre ner på sidan och finns utställt i Samhällsbyggnadshuset (Gustaf Lovéns gata 30) och Karlstadsrummet, Bibliotekshuset (Västra Torggatan 26).

Har du några synpunkter?

Synpunkter ska lämnas skriftligt via e-post eller brev senast den 29 mars 2024.

  • E-post: kommunledningskontoret@karlstad.se med ämnesrad ”Samråd vattentjänstplan”.
  • Brev: Karlstads kommun, Kommunledningskontoret, 651 84 Karlstad. Märk brevet med ”Samråd vattentjänstplan”.

Om du har frågor om vattentjänstplanen kan du ringa till Kontaktcenter på 054-540 00 00 eller mejla till planeringsavdelningen@karlstad.se

Sidan publicerad: 2024-01-29

Hittade du det du sökte på sidan?