Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Isig gata Shutterstock.com
Shutterstock.com

Shutterstock.com

Isrivning pågår på kommunens gator

Just nu pågår ett arbete med att riva is i Karlstads kommun. Vi får in mycket synpunkter och önskemål om att riva is, vilket vi har förståelse för då behovet är stort på många platser, men tyvärr finns inte möjligheten att ta bort is från gator i den omfattning som önskas.

River bort packad snö och is

Den här vintersäsongen har vi haft tre större snöfall med snabba temperaturväxlingar, vilket gjort att det bildats lager av packad snö och is på gatorna. Nu är det lite mildare väder utan snöfall och då fokuserar vinterväghållarna på att riva is. Isrivning har pågått sedan 30 december.

Karlstads kommun har fem maskiner som kan riva is. Arbetet är mycket tidskrävande och det kan ta upp till en hel dag att isriva två gator, vilket gör att vi inte kommer hinna med alla isiga gator innan smältperioden kommer.

Går efter prioritering

Isrivningen görs utifrån en prioritering, där bussgator går först. Vi är snart i hamn med samtliga bussgator och arbete med att isriva industriområden pågår. När vi är klara med bussgatorna kommer vi att fortsätta med större gator som leder fram till villagator och vissa parkeringar som kommunen sköter. Många hör av sig om gropiga och isiga villagator, men där kommer vi inte att kunna isriva de närmsta veckorna. Vi förstår att det är besvärligt att ta sig fram, men man får ta det försiktigt och anpassa hastigheten efter underlagets förutsättningar.

Sidan publicerad: 2024-01-31

Sidan uppdaterad: 2024-02-02

Hittade du det du sökte på sidan?