Flygbilder Karlstad vinter
Per Pixel

Kommunen och universitetet samarbetar för att lösa framtida utmaningar

Forskarna i Almen är namnet på ett nytt samarbete mellan Karlstads kommun och Karlstads universitet. Vid det första kommande mötet i kvarteret Almen är det fokus på styrning och ledning i offentlig sektor. Kommunen står inför flera tuffa utmaningar och tillsammans med universitet hoppas man hitta lösningar på komplexa samhällsfrågor.

– Offentlig verksamhet har en del utmaningar som behöver hanteras och Karlstads kommun är givetvis inget undantag. Vi har en växande andel äldre och därmed ett ökat behov av välfärdstjänster, men vi står också inför stora pensionsavgångar med kompetensbrist som följd och ekonomiska och miljömässiga utmaningar. Därför vill vi jobba mer evidensbaserat när vi ska fatta beslut i de här frågorna och då känns det självklart att vi vänder oss till den expertis som finns på universitetet, säger Linda Larsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Samtalen i Almen ska ses som en brygga mellan teori och praktik och skapa bättre förutsättningar för att ta välgrundade beslut. Karlstads universitet närvarar med dess ledning och flera forskare.

– Forskarna i Almen är ett spännande koncept, som känns spänstigt. Tre forskare gör var sitt kärnfullt inlägg – den här gången om olika aspekter av styrning – åtföljt av samtal mellan politiker, forskare och tjänstepersoner från kommunen och universitetet, säger Patrik Larsson, prorektor vid Karlstads universitet.

Mötet i kvarteret Almen på kvällen den 13 februari är tänkt att bli ett återkommande event med ett tema för varje möte.

– Det här är ett initiativ från det grönröda styret och vi tror att de här träffarna ska ge oss inspiration, kunskap och inte minst utvecklar ett fruktbart samarbete med universitetet, säger Linda Larsson (S).

Sidan uppdaterad: 2024-02-12

22 Juli 2024