Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Elever på vård- och omsorgsprogrammet

Elever på vårdprogrammet får möjlighet att söka körkortsstipendium

I ett försök att få fler att söka till gymnasieskolans vård- och omsorgsprogram införs nu ett nytt stipendium som ger eleverna möjlighet att få ekonomiskt stöd till körkort. Förhoppningen är att det ska öka intresset för programmet och samtidigt göra eleverna anställningsbara.

Från och med hösten 2024 kommer Karlstads kommun erbjuda elever på vård- och omsorgsprogrammet på Tingvallagymnasiet och Praktiska gymnasiet möjligheten att söka stipendium för körkort. Det beslutade gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden på onsdagsnämnden. Anders Peterson (C), ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, hoppas att det kommer öka attraktiviteten för utbildningen.

- Behovet av kompetent arbetskraft inom vård- och omsorgsyrket är stor i Karlstad och Värmland och både Statistiska centralbyrån (SCB) och Region Värmland gör bedömningen att det finns en stor risk att det kommer vara brist på vårdutbildade i länet.

Långsiktigt mål att behöva öka antalet platser på programmet

Satsningen hoppas också kunna bidra till att öka anställningsbarheten då Karlstads ytterområden har utmaningar med kompetensförsörjning och där ett körkort är nödvändigt för att få en tjänst.

- På längre sikt är förhoppningen att den här satsningen leder till att antalet platser på programmet behöver öka för att i än högre grad kunna bidra till kompetensförsörjningen, säger Anders Peterson (C).

Rent praktiskt innebär det nya stipendiet att eleven behöver uppnå ett visst studieresultat, att körkortsutbildningen utförs efter skoltid samt att eleven är bosatt i Karlstads kommun. Stipendiet blir i form av ett utbildningspaket och kommer vara på max 15 000 kronor som finansieras från gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens eget kapital.

Sidan publicerad: 2024-02-21

Hittade du det du sökte på sidan?