Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Sola i Kallsta

Karlstad fortsätter växa – Värmland minskar

Invånarantalet i Karlstads kommun ökade med 767 personer förra året och vid årsskiftet 23/24 uppgick invånarantalet till 97 233. Karlstad och Hammarö var de enda kommunerna i länet som ökade sin befolkning under förra året.

– Jätteroligt att vi fortsätter att öka vår befolkning, trots lite bistra tider. Karlstad är en bra plats att leva och bo på och vi vet att många Karlstadsbor är nöjda med sin stad på en mängd olika områden. Extra kul är det förstås att vi även attraherar relativt många personer från övriga Sverige. Det visar att vi har en attraktionskraft som vi behöver ta tillvara på och utveckla ännu mer, så att folk vill fortsätta att komma hit för att jobba, studera, bo och leva säger kommunstyrelsens ordförande, Linda Larsson (S).

Under 2023 ökade folkmängden i Karlstads kommun med 0,8 procent. Ökningen är något lägre jämfört med motsvarande siffra för 2022 (+1,1 procent).

Om vi lyckas hålla en ökningstakt på 1 procent de kommande åren kommer vi att passera 100 000 någon gång under 2026. Skulle folkmängden i vår kommun öka med i snitt 0,8 procent per år kommer vi att nå 100 000 invånare under 2027.

Befolkningsutvecklingen i Karlstad står sig väl jämfört med riket (+0,3 procent) och många andra kommuner vi brukar jämföra oss med. Linköping, Jönköping, Växjö, Kalmar, Gävle och Sundsvall hade alla en svagare procentuell befolkningsutveckling än Karlstad.

–Folkökningen för 2023 i Karlstad blev inte så hög som vi räknat med i vår senaste prognos. En orsak är att barnafödandet ligger på en ovanligt låg nivå, vilket är en trend för hela Sverige. Inom forskningen pratar man om att det kanske inte bara handlar om en minskning som hör ihop med ekonomiska konjunkturcykler utan kanske mer om livsstilsfaktorer där man helt enkel har gjort ett val att inte skaffa barn av olika anledningar, säger Mona Stensmar Petersen, controller på kommunledningskontoret.

Fler inflyttade från andra län

Under 2023 har 6 042 personer flyttat hit, en liten minskning jämfört med 2022. Samtidigt har 5 270 personer flyttat härifrån. Det innebär att flyttnettot landar på +772.

Av de personer som flyttade hit var det fler som kom från övriga Sverige än från övriga Värmland.

–När det gäller Karlstads siffror för övrigt var inflyttningen inte lika stor som förväntat med tanke på att det ändå färdigställdes ovanligt många nya bostäder under 2023. Dock kan det vara en del som beror på en liten eftersläpning i inflyttandet eftersom många lägenheter blev inflyttningsklara strax innan årsskiftet, samtidigt som många små lägenheter ger möjlighet för unga vuxna att flytta hemifrån som redan bor i kommunen, säger Mona Stensmar Petersen.

Fler döda än födda under 2023

Under 2023 föddes 838 barn samtidigt som det dog 853. Det mindre antalet födda ledde till ett minusnetto. Det som ofta kallas födelseöverskott blev ett födelseunderskott med 15 färre födda än döda.

Det är första gången på flera år som vi har ett negativt födelsenetto. Faktum är att det inte fötts så få barn i vår kommun sedan 2002. Den senaste gången det dog fler än det föddes var också 2002.

Utvecklingen när det gäller antalet födda gäller också för hela landet. Det föddes 100 100 barn i Sverige under 2023, av dessa var 51,2 procent pojkar och 48,8 procent flickor. Inte sedan 2003 har det fötts färre barn i Sverige!

Statistiken för hela länet

Tittar man till hela Värmlands län är statistiken lite dyster. Under 2023 minskade befolkningen med 428 personer. Faktum är att bara två av 16 kommuner redovisar en befolkningsökning; Karlstad (+767) och Hammarö (+120).

De största befolkningsminskningarna hade Filipstad (-281), Kristinehamn (-236) och Säffle (-231).

Inte en enda kommun i länet hade ett positivt födelseöverskott!

Karlstads befolkning i siffror

  • Vid årsskiftet 2023/2024 var 97 233 personer folkbokförda i Karlstad. Det är en ökning med 767 personer sedan årsskiftet 2022/2023.
  • Under 2023 flyttade 6 042 hit.
  • Under 2023 flyttade 5 270 härifrån.
  • Under 2023 föddes 838 barn i kommunen.
  • Under 2023 dog 853 invånare

Befolkningsstatistiken baseras på folkbokförd befolkning. För att ingå i statistiken ska man någon gång under året har varit folkbokförd i Sverige.

Klicka på denna länk för att ta del av SCB:s statistik för 2023. Länk till annan webbplats.

Sidan publicerad: 2024-02-22

Sidan uppdaterad: 2024-03-18

Hittade du det du sökte på sidan?