Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
En man och två kvinnor står bredvid varandra och tittar in i kameran. Mannen står till vänster.
Anders Tallgren (S), kommunalråd, Ulrika Sundström, lokalpolisområdeschef i Karlstad och Frida Nilsson (C), kommunalråd.

Anders Tallgren (S), kommunalråd, Ulrika Sundström, lokalpolisområdeschef i Karlstad och Frida Nilsson (C), kommunalråd.

Nu kartläggs brottsligheten och otryggheten i Karlstads näringsliv

I samarbete med Polisen och Stiftelsen Tryggare Sverige genomför Karlstads kommun en trygghetsundersökning bland företag i kommunen. Syftet är att få en djupare förståelse för de utmaningar näringslivet står inför gällande brottslighet och otrygghet.

För att få veta vilka utmaningarna näringslivet i Karlstad har med brottslighet och otrygghet genomförs nu en första trygghetsundersökning bland företagare i kommunen.

– Det är första gången vi gör detta. För oss är det viktigt att få en uppfattning om företagens oro, deras erfarenheter av brott och utsatthet– det här ger oss en nulägesbild, kunskap om hur det ser ut just nu säger, Frida Nilsson (C), kommunalråd.

Företagens trygghetsundersökning

Företagens trygghetsundersökning (FTU) syftar till att kartlägga företagens erfarenheter av brottslighet och otrygghet och dess konsekvenser för det lokala företagandet. Resultaten ska användas i planeringen av åtgärder och insatser för att minska brottsligheten och öka trygghet i det lokala näringslivet.

– Undersökningen ger oss relevant statistik kring aktuella problem och dess orsaker. Det är en grundförutsättning för att vi tillsammans ska kunna arbeta förebyggande, diskutera åtgärder och bryta eventuell negativ utveckling. Vi hoppas att så många som möjligt tar sig tid att svara på undersökningen, säger Ulrika Sundström, lokalpolisområdeschef i Karlstad.

Undersökningen tar upp frågor som problem i företagets närområde, exempelvis våldsbrott, skadegörelse, nedskräpning, fortkörning, men även oro att utsättas för brott med anledning av den verksamhet som bedrivs.

Företagens trygghetsundersökning på karlstad.se

Sidan publicerad: 2024-03-12

Hittade du det du sökte på sidan?