Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Sopmaskin sopar våt gata med en traktor i bakgrunden.
Så här ser ett vårtecken ut!

Så här ser ett vårtecken ut!

Nu sopar vi in våren!

Gruset som skyddat Karlstadsborna från halka under vintern ska nu sopas upp. I måndags började kommunen sopa de stora cykellederna och vecka 13 börjar sopningen av bostadsområdena. Allt uppskattas vara klart vid månadsskiftet maj/juni.

Dubbelt så mycket grus

Eftersom det har varit mer snö än vanligt denna vinter har kommunen också använt mer grus än vanligt. Mycket mer än vanligt.

- En normal vinter brukar vi sopa upp ungefär 5000 ton grus. Nu uppskattar vi att det kommer bli runt 10 000 till 12 000 ton. Så det kommer ta lite mer tid än vanligt, säger Adam Pettersson som håller i sopningen på teknik- och fastighetsförvaltningen.

Klart i maj/juni

Vårsopningen brukar ta åtta till nio veckor men med den här mängden grus är det svårt att uppskatta hur lång tid det kommer att ta.

- Vår målsättning är att bli klara på 12 veckor så att allt grus har sopats upp till månadsskiftet maj/juni, säger Adam Pettersson.

Fyra soptåg tar upp gruset

Vecka 13 hoppas kommunen att sopningen av de stora cykellederna är klar så att sopningen av bostadsområden kan komma igång. Fyra så kallade soptåg kommer att jobba parallellt på olika platser i kommunen för att bli klara. Varje soptåg består av manuella blåsare, vattenbil, framsop, grusupptagare och eftersop.

Följ utvecklingen på karlstad.se

Listor som visar i vilken ordning olika områden sopas finns på karlstad.se. Det går inte att säga exakt när olika områden ska sopas men listorna uppdateras löpande för att Karlstadsborna ska få en uppfattning om när soptåget kan komma.

För att undvika att samma områden blir sist varje år görs turordningen om varje år. Det har även skett i år.

Gör plats för soptågen

- Vi vill också passa på att påminna alla om att hålla koll på och respektera alla parkeringsförbud. Dels finns det servicedagar när det är parkeringsförbud men vi kommer även att sätta ut skyltar om tillfälliga parkeringsförbud på vissa platser för att vi ska kunna komma åt och sopa, säger Adam Pettersson

Ska återanvändas

Gruset som sopas upp körs till Eriksberg där vi sållar och provtar gruset för att sedan återanvända det till nästa års halkbekämpning.

Sidan publicerad: 2024-03-13

Hittade du det du sökte på sidan?

Taggar för sidan

Vårsopning