Toaletter och handfat finns i butiken på Sola byggåterbruk
Byggåterbruket på gamla flygfältet flyttar till Örsholmen.

Sola byggåterbruk flyttar till nya lokaler

Sola byggåterbruk växer och nu är det klart att den populära butiken flyttar till en ny större lokal. Under sommaren börjar flytten från gamla flygfältet till Örsholmen.

Kommunen ska utveckla konceptet för byggåterbruk i koncernen och införa ett nytt koncept för internt möbelåterbruk. För det krävs bland annat en ny och större lokal än dagens lokaler på gamla flygfältet och idag fattade teknik- och fastighetsnämnden beslut om en ny lokal på Östanvindsgatan 14 på Örsholmen.

Större ytor och fler medarbetare

För Karlstadsborna innebär flytten både utökat utbud, förbättrade öppettider och bättre tillgänglighet. Inför nyöppningen ska utbudet katalogiseras och läggas ut på återbrukets webbplats.

Den nya lokalen är 770 kvadratmeter och har en takhöjd på nio meter, vilket är en ordentlig utökning jämfört med nuvarande 300 kvadratmeter. Lokalerna rymmer både butiksyta och kontor för återbrukets personal, som kommer att bli omkring 15 medarbetare.

- Planen är att vi ska göra lokalanpassningar och sen flytta under sommaren, så förhoppningsvis kan vi öppna på den nya adressen under slutet av augusti eller början av september, säger Sofia Falk.

Nytt koncept med internt möbelåterbruk

Ett nytt möbellager för kommunens verksamheter skapar omedelbar nytta internt i kommunorganisationen genom att minska behovet av att köpa in nya möbler. Målet är att möbelåterbruket ska bidra till både miljömässig och ekonomisk hållbarhet.

- Att utveckla byggåterbruket med ett möbellager ger oss goda möjligheter att få ner kommunens inköp av nya möbler genom att istället återanvända de vi redan har, säger Monika Bubholz (MP).

Erbjuder arbetsträning

Byggåterbruket har funnits i kommunens regi sedan 2020, och antalet besökare har ökat med åren. Till en början drevs butiken av arbetsmarknads- och socialförvaltningen (ASF), men sedan årsskiftet har verksamhetsansvaret övergått till teknik-och fastighetsförvaltningen. ASF kommer fortsatt att samarbeta med verksamheten då de erbjuder arbetsträning på byggåterbruket.

- Vi är glada att Sola byggåterbruk kommer fortsätta att vara en verksamhet med en spännande kombination av miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Att fortsatt kunna erbjuda sysselsättning för personer som får möjlighet att arbetsträna och närma sig reguljär arbetsmarknad ser vi som kommun som en stor tillgång, både på verksamhets- och individnivå, säger Anna Dahlén Gauffin (S).

Sola byggåterbruk kommer att vara öppet som vanligt på sin nuvarande plats fram till juni.

Sidan uppdaterad: 2024-03-21

18 Maj 2024